Zaznacz stronę

CI/CD w oparciu o Jenkins

Czas trwania – 3 dni

Informacje o szkoleniu
W trakcie szkolenia uczestnikowi przybliżone zostają zagadnienia związane z Continuous Delivery i Continuous Integration. Poruszane są tematy związane z budową oraz wdrażaniem aplikacji na serwery. Szkolenie ma formę warsztatów i jest prowadzone z wykorzystaniem narzędzia Jenkins, na przykładzie aplikacji .NET Core.

 

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest podstawowa wiedza programistyczna związana zarówno z budową aplikacji jak i z administracją serwerów.

 

Zagadnienia
Co to jest Continous Delivery i Continuous Integration, po co wymyślono CI/CD?
Przegląd narzędzi CD/CI
Konfiguracja Jenkins
Budowa aplikacji .NET (Jenkins)
Release aplikacji .NET (Jenkins)
Bezpieczeństwo w Jenkins
Integracja z innymi narzędziami
Wstęp do testowania i analizy kodu – sonarqube, unitTests