Docker CI/CD

 

Czas trwania – 1 dzień

Informacje o szkoleniu
Szkolenie porusza zagadnienia związane z integracją platform git (Gitab) i CI/CD (Jenkins) z platformą Docker. Szkolenie porusza tematy związane z automatyzacją uruchamiania mikroserwisów i automatyczną budową usług na podstawie danych zawartych w repozytorium kodu (git). Poruszone zostają też tematy integracji Jenkinsa z platformą Docker Swarm.

 

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest wiedza związana z platformą Docker oraz systemami Linux/Unix. Uczestnik musi posiadaćrównież elementarną wiedzę na temat systemów kontroli wersji opartych o git oraz zagadnień dotyczących sieci TCP/IP.

 

Zagadnienia

1. Co to jest Continous Deployment i Continuous Integration, po co wymyślono CI/CD?
2. Jenkins;
3. Gitlab + pętla CI/CD. Jenkins BuildStep Plugin;
4. Jenkins Pipelines;
5. Jenkins Slaves;
6. Swarm Mode i integracja z Jenkins.