CI/CD w oparciu o Jenkins

Czas trwania – 3 dni

Poziom podstawowy

Szkolenie dostępne jest zarówno w formie zdalnej jak i stacjonarnej.

Informacje o szkoleniu
Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem narzędzia Jenkins z naciskiem na praktykę. Każdy uczestnik otrzymuje instrukcję z opisem wykonywanych ćwiczeń.          W trakcie szkolenia uczestnikowi przybliżone zostają zagadnienia związane z Continuous Integration, Continuous Delivery i Continuous Deployment. Poruszane są tematy związane z budową oraz wdrażaniem aplikacji na serwery z wykorzystaniem najlepszych praktyk Pipeline as Code, które umożliwiają powtarzalne wykonywanie operacji. Uczestnicy poznają najlepsze praktyki związane z konfiguracją i utrzymywaniem serwerów Jenkins. Umożliwia to zarządzania ogromną ilością podobnych środowisk z nakładem minimalnej ilości pracy.
Parę słów o Jenkinsie
1. W pełni darmowe narzędzie na licencji Open Source
2. Posiada największą liczbę wtyczek i integracji
3. Jedno z najstarszych narzędzi, posiada ogromną społeczność użytkowników

Forma szkolenia – Warsztaty
95%  czasu szkolenia poświęcone jest wykonywanie zadań podczas workshop-ów.
5 %  – czasu szkolenia to  teoretyczne wprowadzenie do wykonywanych labów.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest znajomość podstaw pracy z terminalem Linux/Unix, Docker Engine.

Zagadnienia
1.Wprowadzenie teoretyczne do CI/CD.
2. Przegląd innych narzędzi CI/CD i porównanie z Jenkins.
Gitlab
Github
cBamboo
3. Wprowadzenie do Jenkins, narzędzia wspomagającego CI/CD
Czym jest pipeline i podejście pipelines as code
Integracja z narzędziami wspomagającymi – SonarQube, Artifactory
Wprowadzenie do Jenkins Configuration as Code
4. Ćwiczenia praktyczne z Jenkins
Instalacja i konfiguracja na systemie Debian (automatyzacja)
○ Jenkins Configuration as Code
○ Instalacja monitoringu
Jenkins Pipelines – wprowadzenie i ćwiczenia praktyczne
○ Integracja z Github
○ Jenkins Agent i Docker
○ Jenkins i jego rozszerzenia
○ Job status i badge status
○ Coverage reports, Broken pipelines
○ Jenkins – uwierzytelnianie i autoryzacja
○ Jenkins – przechowywanie haseł (secrets)
○ Jenkins – audit logs
○ Jenkins – artefakty
○ Jenkins – pipeline gates
○ Jenkins – promoted build
○ Jenkins – wykorzystywanie dokumentacji do tworzenie Pipelines
○ Jenkins – globalne narzędzia do konfiguracji
○ Jenkins Job DSL – wprowadzenie i ćwiczenia praktyczne
Jenkins Pipelines – wprowadzenie i ćwiczenia praktyczne
5.Testowania i analizy kodu za pomocą Jenkins i Sonarqube – ćwiczenia praktyczne
6. Budowa aplikacji w Python – ćwiczenia praktyczne
7. Release aplikacji w Python – ćwiczenia praktyczne
8. Deployment aplikacji za pomocą Ansible
Artefakt
Kontener z aplikacją

Jakie korzyści daje szkolenie?
Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie następujące umiejętności:
1. Instalacji serwera Jenkins
2. Sposobów podłączania agentów Jenkinsa
3. Konfiguracji globalnych narzędzi (Git, Maven itp.)
4. Rozszerzanie podstawowych funkcjonalności Jenkinsa z użyciem wtyczek i bibliotek
5. Tworzenie projektów typu Freestyle, Pipeline, Multi-branch Pipeline
6. Umiejętność tworzenia Pipeline’ów za pomocą kodu
7. Tworzenie kompleksowego Pipeline’u do ciągłej integracji oprogramowania (CI/CD)
8. Wdrażanie aplikacji na różnych środowiskach
9. Integracji Jenkins z serwerem Git na przykładzie Github
10. Integracji Jenkins z serweremi Artifactory i Sonarqube
11. Automatycznej konfiguracji Jenkins jako IaC
12. Automatycznej konfiguracji projektów w Jenkins jako IaC

Wymagania sprzętowe i środowiskowe
Każdy z uczestników powinien posiadać:
1. Komputer z klientem SSH z otwartym dostępem do Internetu.
Uczestnicy wykonują zadania na wirtualnych maszynach w chmurze publicznej. Poniższe porty muszą być otwarte na firewallu:
a.SSH (22/TCP)
b.HTTP (80/TCP)
c.HTTPS (443/TCP)
d.Wszystkie powyżej 1024/TCP
2. Zalecany drugi monitor.
3. Znajomość podstawy pracy z terminalem Linux/Unix, Docker Engine.
4. Klient WebEx https://www.webex.com/downloads.html

Jesteś zainteresowany szkoleniem?
Kliknij poniżej
KONTAKT