Java- otwarty język programowania – Szkolenie Autorskie

 

 

Informacje o szkoleniu

W IT skutecznie zajął nisze, które do tej pory były domeną innych języków programowania. Począwszy od systemów mobilnych, poprzez aplikacje samodzielne głównego nurtu, aż po portale internetowe oraz aplikacje typu e-commerce. Bywa także stosowany z powodzeniem jako język programowania okazjonalnego czyli typowy szwajcarski scyzoryk programisty. Dzięki staraniom społeczności i polityce twórców języka, Java obecnie jest językiem otwartym i dopuszczającym implementacje na licencjach otwartych źródeł. Jednocześnie rozwój języka i technologii z nim związanych, pozwala bezpiecznie stosować go w ramach realiów biznesowych z zamkniętym kodem. Taki stan rzeczy pozwala dostarczać wiedzę (dosłownie i w przenośni) u źródeł, a wiedza ta znajduje swoje bezpośrednie zastosowanie na rynku na którym z różnych powodów właściciele rozwiązań podejmują decyzje o zamknięciu kodu oraz nie chcą otwierać dostępu do kodu źródłowego.