JB249 Administrowanie platforma aplikacyjna JBoss

 

Czas trwania 5 dni

Informacje o kursie
W ramach zajęć prezentujemy najlepsze praktyki w zakresie instalacji i konfiguracji JBoss Enterprise Application Platform 6, poprzez warsztaty praktyczne, prezentacje procedur i rozwiązywanie zbliżonych do rzeczywistych zadań, którym administrator powinien sprostać, aby skutecznie wdrażać i zarządzać aplikacjami na JBoss Enterprise Application Platform. Po ukończeniu tego kursu słuchacz powinien być przygotowany do zdawania egzaminu Certified JBoss Application Administrator (JBCAA).

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Należy posiadać podstawowe doświadczenie w administracji systemem Microsoft Windows, UNIX lub Linux, a także rozumieć zagadnienia związane ze sprzętem i konfiguracją sieci w tychże systemach.
Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość języka Java lub skryptów.


Zagadnienia

JBoss Enterprise Application Platform 6 w trybie autonomicznym i trybie domeny.
Konfiguracja domeny.
Wdrażanie aplikacji JBoss Enterprise Application Platform 6.
Konfiguracja podsystemu źródeł danych.
Konfiguracja Java Message Service (JMS) oraz HornetQ.
Konfiguracja podsystemu logowania zdarzeń.
Konfiguracja podsystemu dostępu z sieci.
Wdrożenia zabezpieczeń aplikacji w JBoss Enterprise Application Platform 6.
Migracja JBoss Enterprise Application Platform 5 aplikacje do JBoss Enterprise Application Platform 6.
Wprowadzenie do zagadnień klastrów JBoss Enterprise Application Platform 6.