Zaznacz stronę

JBoss

Firma Atom-tech oferuje pełną obsługę technologii firmy JBoss, poczynając od doboru rozwiązań i produktów, poprzez usługi wdrożenia i obsługi, na wsparciu technicznym i konsultacjach kończąc.
JBoss Enterprise Application Platform

To wiodąca na rynku platforma dla aplikacji Java. Zintegrowana, uproszczona i dostarczana przez lidera oprogramowania open source firmę Red Hat Inc. Zapraszamy do zapoznania się z produktem i jego możliwościami.

Do czego służy?


JBoss Enterprise Application Platform ułatwia rozwój, wdrożenie i zarządzanie aplikacjami Java. Zawiera najlepsze technologie open source do budowania, wdrożenia i hostowania aplikacji i usług Java w architekturze Service-Oriented. JBoss Enterprise Application Platform czyni aplikacje Javy łatwymi, oczywistymi i przystępnymi.

Co w tym wyjątkowego?


JBoss Enterprise Application Platform stanowi balans pomiędzy innowacjami a wymaganą stabilnością rozwiązań dla przedsiębiorstw. Łącząc najbardziej popularne serwery aplikacji z frameworkami nowej generacji w prostą i przystępną subskrypcję, JBoss Enterprise Application Platform zwiększa produktywność deweloperów, redukuje komplikacje, upraszcza rozwój aplikacji nowej generacji o krytycznych zadaniach, a także wspiera użytkownika i dramatycznie zmniejsza całkowity koszt użytkowania.

JBoss Enterprise Application Platform ułatwia budowanie i hostowanie usług w architekturze Service-Oriented. Niezależnie od tego, czy migrujesz na bardziej elastyczne, ustandaryzowane środowisko, czy budujesz aplikacje następnej generacji, JBoss Enterprise Application Platform zapewni ci zintegrowane, wiodące na rynku technologie prezentacji aplikacji, usług hostowania i zabezpieczania danych, jako pojedyncze rozwiązanie middleware; w ułamku kosztów tradycyjnych rozwiązań Javy. Budując otwarte standardy, JBoss Enterprise Application Platform scala technologie Java i Web 2.0, dostarczając kompletnego rozwiązania dla przyszłych korporacyjnych aplikacji Java. Application Platform zawiera JBoss Application Server – prowadzący na rynku serwer aplikacji Java do rozwijania, hostowania i klastrowania aplikacji Java i usług webowych; zawierający JBoss Hibernate – technologię obiektowo-relacyjnego mapowania, a także JBoss Seam – popularny framework do budowania nowoczesnych aplikacji Web 2.0. Dostępne dzięki wygodnym i przystępnym subskrypcjom, JBoss Enterprise Application Platform zawiera wszystko, czego potrzebujesz do uruchomienia ustandaryzowanych aplikacji web i Java, połączone i dostarczone przez liderów open source.

Stabilne innowacje: Wpływ przodujących technologii na budowanie i hostowanie nowoczesnych aplikacji Java i usług web. Zysk z zastosowania najnowszych innowacji open source, które po zintegrowaniu testowaniu i certyfikacji, jako niezwykle stabilne są w pełni wspierane przez liderów open source w Javie.

Zwiększona produktywność deweloperów: Używanie zintegrowanych technologii Web 2.0, które działają od początku wraz z serwerem aplikacji. Usunięcie komplikacji przy konfiguracji i uproszczenie rozwoju dzięki pojedynczej i elastycznej platformie aplikacji, łączącej siłę współpracy open source ze stabilnością na poziomie produkcyjnym.

Korporacyjna wydajność: Korzystaj z klastrowania i mechanizmów wysokiej dostępności w celu uzyskania najwyższej wydajności. Użyj stabilnej podstawy dla aplikacji pełniących krytyczne zadanie, stosując fail-over, rozkładanie obciążenia i funkcje rozproszenia, a zbudujesz duże, skalowalne aplikacje biznesowe.

Zwiększ budżet: Zwiększ przychody i oszczędności z inwestycji poprzez zastosowanie rozwiązania middleware, które zawiera wszystkie potrzebne aplikacje Java.

Użyj otwartych standardów: Unikaj zamkniętych standardów we wdrożeniach Javy używając otwartych odpowiedników, a dzięki ich przeźroczystości zobaczysz co dokładnie się dzieje na używanej platformie.

Komponenty i ich cechy

JBoss Enterprise Application Platform jest zintegrowaną aplikacją Java Enterprise Edition (EE) i platformą hostującą usługi, która rozszerza standard Javy, tworząc fundamenty Javy EE 5. Certyfikowane jest uruchamianie Application Platform na wielu wirtualnych maszynach i systemach operacyjnych, włączając Red Hat Enterprise Linux, inne dystrybucje Linuksa, system Unix, Windows i jest kompatybilny z wiodącymi bazami danych. JBoss Enterprise Application Platform jest zintegrowany i przystosowany wydajnościowo od samego początku dla krytycznych, biznesowych środowisk produkcyjnych. Integrując Javę EE i technologie Web 2.0 jak Hibernate czy Seam w JBoss Application Server, JBoss Enterprise Application Platform jest rozwiązaniem gotowym na aplikacje Javy następnej generacji.

JBoss Application Server: to najczęściej używany na rynku serwer aplikacji Javy. To certyfikowana platforma Javy do rozwoju i uruchamiania aplikacji klasy enterprise. JBoss Application Serwer obsługuje zarówno tradycyjne API i Java EE API, z ulepszoną wydajnością i skalowalnością poprzez replikacje buddy i fine grained. JBoss Application Server dostarcza kompletną platformę Javy integrując oprogramowanie Apache Tomcat jako kontener webowy wraz z funkcjami cache’owania danych, klastrowaniem, komunikatami, transakcjami; uzupełniony też o stos usług webowych, który upraszcza rozwój tych usług. Poza dostarczaniem pełnej gamy usług J2EE 1.4, JBoss Application Server zawiera rozszerzone wsparcie dla funkcji Javy EE 5 takich jak: EJB 3.0, Java Persistence API 1.0, Servlet 2.5, JSP 2.1, JSP/EL 1.0, JSTL 1.2, JSF 1.2, Javamail 1.4, JAF 1.1, SAAJ 1.3, JTA 1.1.

Hibernate: wiodąca technologia mapowania obiektowo-relacyjnego (ORM) i jego odporności. Hibernate bezpośrednio adresuje złożone ORM dostarczając możliwość mapowania reprezentacji danych modelu obiektowego do relacyjnego modelu danych i odpowiedniego schematu bazy danych. Hibernate nie tylko mapuje z klas Javy do tabel bazy danych, ale też dostarcza narzędzi ułatwiających wysyłanie i przetwarzanie zapytań, które znacznie skracają czas rozwoju. Hibernate odciąża deweloperów aplikacji biznesowych od ciągłego programowania obsługi zdarzeń wyjątkowych, dzięki wyeliminowaniu potrzeby ręcznego przetwarzania danych za pomocą SQL i JDBC.

Seam: Seam to potężny framework ułatwiający budowanie aplikacji nowej generacji – Web 2.0. Seam zapewnia uproszczony model programowania dla EJB3, JSF (Java Server Faces), jBMP i pomaga obejść pospolite problemy i narzekania ze strony deweloperów na zwykłą JEE. Seam pomaga ujednolicać i integrować takie technologie jak Asynchronous JavaScript and XML (AJAX), Java Server Faces (JSF), Enterprise Java Beans (EJB3), Java Portlets i Business Process Management (BPM).

JBoss Operations Network
Najnowszy JBoss ON wersja 2.3

Klienci, którzy znają JBoss ON w poprzedniej wersji JBoss Enterprise Application Platform dostaną równie spójne narzędzie w zakresie zarządzania swymi nowymi platformami. Dodatkowo, JBoss ON jest przeznaczony do zarządzania w środowiskach mieszanych zawierających różne wersje serwerów aplikacyjnych.

W wersji 2.3, JBoss ON ma trzy podstawowe cechy:

 1. Discovery, inwentaryzacja, zarządzanie zależnościami, zarządzanie konfiguracją, wdrażanie aplikacji, update patch-y, wdrażania i zarządzania treścią, dostępności i skutecznego zarządzania serwerem aplikacji, JVM gniazdo internetowe oraz hosta wirtualnego. Możliwości te pozwalają klientom JBoss Enterprise Application Platform 5 wykorzystać szeroki zestaw funkcji zarządzania do operacjonalizacji ich wdrożeń, bez czasu oczekiwania lub dodatkowego oprogramowania zarządzającego.
 2. API dla SOA Platform i klientów Java dostęp do wielu funkcji w JBoss ON, takie jak użytkownik / rola / zarządzanie grupą, wyszukiwanie zasobów, monitorowania, ostrzegania, wdrażania pakietu i wykonanie operacji. Dzięki dostępności tego nowego API, klienci mogą teraz uzyskać dostęp bezpośrednio z posiadanych lub udostępnionych przez trzecią stronę narzędzi, poprawione zostało współdziałanie JBoss z innymi produktami Red Hat aby optymalnie wykorzystać istniejące inwestycje w infrastrukturę.
 3. Interfejs – wiersza poleceń, który obsługuje bezpieczny zdalny dostęp do serwera zarządzania JBoss ON i pozwala na wykonanie skryptu oraz dostęp do wszystkich wywołań API zdalnie poprzez uproszczenie wywołania obiektu. Pełna funkcjonalność CLI ułatwia zespołom operacyjnym dostęp do serwera JBoss poza konsolą GUI, zapewniając możliwość wsparcia zarządzania JBoss w rozwiązaniach niestandardowych aplikacji.

JBoss ON zapewnia zarządzanie aplikacjami dla całego portfolio JBoss Enterprise Middleware, w tym: JBoss Enterprise Application Platform JBoss Enterprise Web Server oraz produktów JBoss SOA Platform.

JBoss ON Management Server

Serwer JBoss ON jest centralnym miejscem zarządzania i monitorowania środowiska JBoss Middleware. Ścisła integracja JBoss Network Customer Service Portal (JBoss CSP) oraz agentów JBoss ON pozwala na zarządzanie z poziomu centralnego repozytorium . Serwer JBoss ON posiada graficzną konsolę zarządzającą. Serwer ten pełni rolę centralnego miejsca z którego przeprowadzamy pełen monitoring zarówno systemów operacyjnych jak i samej struktury serwerów aplikacji.

Prezentacja możliwości

Wygląd konsoli graficznej

Zarządzanie

Najważniejsze cechy:

 • Konsola graficzna
 • Autentykacja użytkowników poprzez LDAP
 • Pełna kontrola poziomu dostępu do serwera
 • Wsparcie dla środowisk wysokodostępnych
 • Synchronizacja agentów po utracie komunikacji
 • Automatyczne przepinanie agentów w przypadku awarii serwera JON
 • Łatwość zarządzania

Serwer JBoss ON potrafi monitorować następujące platformy:

 • Linux,
 • HP-UX,
 • Sun® Solaris,
 • Microsoft® Windows,
 • AIX

Serwery:

 • Apache,
 • JBoss EAP,
 • JBoss ESB

Serwisy:

 • EJB,
 • Message Driven Beans itp.

Właściwości:

 • Automatyczne rozpoznawanie przy pomocy agentów
 • Automatyczne rozpoznawanie nowych serwerów i serwisów bez konieczności zmian w plikach konfiguracyjnych
 • Organizowanie zasobów w grupy logiczne oraz topologie

Zarządzanie:

 • Start, stop oraz restart aplikacji osadzonych w Enterprise Application oraz platform SOA
 • Dostęp do plików konfiguracyjnych
 • Wersjonowanie plików konfiguracyjnych
 • Definiowanie zadań do wykonania
 • Mechanizm tzw. Roll-back do poprzedniej wersji

Aktualizacje:

 • Przeglądanie i aplikowanie patch-y
 • Uaktualnianie pojedynczych komponentów
 • Wersjonowanie aplikacji
 • Instalowanie aplikacji w sposób powtarzalny

Zapewnienie ciągłości działania:

 • Zbieranie i konfigurowanie statystyk
 • Wysyłanie alertów w postaci SNMP oraz emaila
 • Mierzenie parametrów oraz detekcja problemów
 • Monitorowanie na poziomie systemu operacyjnego oraz aplikacji
 • Automatyczna kompresja oraz usuwanie danych historycznych

Dodatkowe materiały do pobrania:

PDF- opis JBoss ON
PDF- opis JBoss ON dla Enterprise Application Platform
PDF- opis JBoss ON dla Enterprise Web Server
PDF- JBoss ON FAQ

loga partnerow