Kubernetes – Podstawy

Czas trwania – 2 dni

Informacje o szkoleniu
Szkolenie porusza zagadnienia związane z wymaganiami stawianymi przed platformami orkiestracyjnymi wraz z ich realizacją na przykładzie środowiska Docker Kubernetes. Omawiane są: wysoka dostępność usług (High Availability – HA), automatyzacja, a także równoważenie obciążenia wraz z automatycznym wykrywaniem i rejestracją usług. Szkolenie ma formę warsztatową.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest wiedza związana z platformą Docker oraz systemami Linux/Unix. Uczestnik powinien być zaznajomiony na poziomie elementarnym  z systemami kontroli wersji opartych o git oraz z zagadnieniami dotyczącymi sieci TCP/IP.

Zagadnienia
Zakres szkolenia:
Co to jest Kubernetes
Infrastruktura k8s
Możliwości instalacji
Zarządzanie k8s
Podstawowe obiekty – Deployment, Pod, ReplicaSet, Secrets, ConfigMaps
Zaawansowane obiekty Kubernetes
Praktyczna praca z obiektami na podstawie przykładowej aplikacji
Wprowadzenie do monitoringu oraz alertowania
Helm – pakiet manager dla k8s