Linux Admin Zaawansowany, cz. II. – Szkolenie Autorskie

 

Czas trwania – 3 dni

Serwer WWW

 • Wprowadzenie do serwera WWW
 • Instalacja serwera WWW
 • Konfiguracja serwera
 • Moduły serwera WWW
 • Konfiguracja autentykacji
 • Konfiguracja PHP
 • Serwery wirtualne
 • Certyfikaty SSL (HTTPS)

Serwer PROXY

 • Przeznaczenie serwera proxy
 • Instalacja
 • Konfiguracja
 • Metody autentykacji użytkowników
 • Konfiguracja list ACL

Udostępnianie zasobów – serwer SAMBA i NFS

 • Wprowadzenie do serwera Samba, NFS
 • Instalacja
 • Konfiguracja
 • Udostępnianie zasobów
 • Uprawnienia do zasobów

Serwer DHCP

 • Wprowadzenie do serwera DHCP
 • Instalacja i konfiguracja
 • Tryby przydzielania adresów

Autentykacja PAM

 • Wprowadzenie do PAM
 • Instalacja i konfiguracja
 • Moduły systemu PAM

Klient LDAP

 • Wprowadzenie do LDAP
 • Uzycie klienta LDAP

Serwery Poczty

 • Wprowadzenie do serwerów poczty
 • Instalacja i konfiguracja
 • Zarządzanie serwerem pocztowym
 • Mechanizm lokalnego dostarczenia poczty (procmail)
 • Aliasy pocztowe
 • Serwer IMAP, POP3

Konfiguracja Routera

 • Wprowadzenie do routingu
 • Translacja adresów sieciowych
 • Konfiguracja routingu(statyczny)
 • Konfiguracja firewalla

Serwer FTP

 • Wprowadzenie do serwera FTP
 • Instalacja i konfiguracja
 • Tryb pasywny i aktywny
 • Zabezpieczanie komunikacji FTP

Serwer SSH

 • Wprowadzenie do serwera SSH
 • Instalacja i konfiguracja
 • Zarządzanie kluczami
 • Bezpieczeństwo serwera SSH

Bezpieczeństwo systemu

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa systemu
 • Skaner portów nmap
 • TCP Wrapper
 • System wykrywania ataków SNORT

Rozwiązywanie problemów

 • Problemy sprzętowe
 • Problemy startu systemu
 • Problemy pracy systemu
 • Problemy wydajności
 • Analiza logów