Management 3.0 Foundation – Praktyki zwinnego przywództwa

 

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne – 16h – 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online – 18h – 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:

09:00 – 11:30 sesja online,
11:30 – 12:30 przerwa,
12:30 – 15:00 sesja online.

 

Informacje o szkoleniu:
Management 3.0 to wyjątkowy program dedykowany ludziom otwartym na ulepszenie swojego podejścia do zarządzania. Uczestnicy programu to osoby, które dostrzegają, że w ich organizacji brakuje zaangażowania pracowników i współpracy zespołowej.
Są to jednak ludzie, którzy zamiast narzekać wolą szukać rozwiązań i zaangażować się w rozwiązanie problemu. Management 3.0 to innowacja, przywództwo i najwyższy poziom zarządzania. Management 3.0 opisuje na nowo definicję przywództwa, w której zarządzanie jest po prostu odpowiedzialnością grupową. Chodzi o współpracę, która ma na celu znalezienie najwydajniejszego sposobu osiągnięcia celów biznesowych dzięki zadowoleniu pracowników, z którego Management 3.0 czyni priorytet.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla Agile coachów, scrum masterów,
dla liderów, menedżerów działów i zespołów,
dla kadry zarządzającej organizacją,
dla przedstawicieli działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Minimalna znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rozwoju produktów, usług i zarządzania projektami. Udział w rozwoju i zaangażowaniu zespołów do działania, a w szczególności w inicjatywach, w których współpracuje co najmniej kilkuosobowy zespół, bądź wiele zespołów jednocześnie.

Certyfikacja
W cenę szkolenia wliczone są oficjalne certyfikaty Management 3.0 ukończenia szkolenia (w języku angielskim),
wystawiane przez Management 3.0 (organizację założoną przez Jurgena Appelo, twórcę programu szkoleń).

Zagadnienia:
Wprowadzenie do Management 3.0: zwinne przywództwo i myślenie złożone
(moduły Agile Leadership oraz Complexity Thinking)

Zwięzłe przedstawienie pryncypiów i koncepcji Management 3.0.
Krótkie przedstawienie teorii złożoności i myślenia złożonego, będących podstawą przywództwa i zarządzania w 21 wieku oraz szybkie przedyskutowanie praktycznego wykorzystania myślenia złożonego.
Gra symulacyjna pozwalająca zrozumieć i doświadczyć aspekty samoorganizacji w złożonym środowisku.

Rola lidera i menedżera w zwinnej firmie (moduły Align Constraints oraz Servant Leadership)
Przedstawienie i przedyskutowanie ról oraz odpowiedzialności liderów nowoczesnych organizacji.
Zaprezentowanie koncepcji Servant Leadership, jako skutecznego sposobu budowania zaufania i adresowania potrzeb współpracowników.
Burza mózgów oraz historie innych organizacji jak wykorzystać podejście Servant Leadership do ochrony zmian procesowych i kulturowych w organizacji.

Wewnętrzna motywacja (moduł Energize People)
Pokazanie znaczenia motywacji wewnętrznej dla utrzymania współpracowników aktywnymi, kreatywnymi i zmotywowanymi.
Przedstawienie i przedyskutowanie dziesięciu wewnętrznych motywatorów oraz metod pozwalających zrozumieć, co jest ważne dla ludzi w zespole.
Grę Moving Motivators dotyczącą identyfikacji własnych czynników motywacyjnych oraz analizę sytuacji wpływających na podnoszenie lub obniżanie się motywacji.

Upełnomocnienie (moduł Empower People)
Krótkie przedyskutowanie koncepcji upełnomocnienia, samoorganizacji i delegowania. Przedyskutowanie zaufania i jego typów, jako podstawy podejścia do upełnomocnienia.
Technika Delegation Board: proces wizualizacji delegowania uprawnień na różnych płaszczyznach obszarów decyzyjnych.
Gra Delegation Poker: praktyczne zastosowanie techniki Delegation Board do kilku przykładowych sytuacji biznesowych.

System definiowania celów strategicznych angażujący ludzi (moduł Metrics Ecosystem)
Ekosystem metryk: przedstawienie i przedyskutowanie 12 zasad tworzenia metryk.
OKRs (Objectives and Key Results): przedstawienie koncepcji oraz przykładów OKRs.
Ćwiczenie: projektowanie i doskonalenie OKRs na poziomie działu/departamentu wraz z poziomem zespołu wspierający cele wyższego rzędu.

Rozwój kompetencji i transparentne wynagrodzenia (moduły Competence Development, Merit Money oraz Salary Formuły)
Metody rozwoju indywidualnych osób jak i kolektywnie całego zespołu.
Macierz kompetencji zespołu, jako narzędzie analizy poziomu kompetencji i wykrywania silosów organizacyjnych.
Burza mózgów oraz historie innych organizacji jak budować kulturę ciągłego doskonalenia kompetencji.

Struktury organizacyjne w zwinnej organizacji (moduł Grow Structures)
Różnice w strukturach silosowych oraz macierzowych, korzyści, zalety oraz aspekt efektywności przy płaskich i hierarchicznych organizacjach.
Najważniejsze 3 aspekty budowania jednostek organizacyjnych przynoszących wartość oraz budowanie kultury informacji zwrotnej.
Gra Meddlers: dla mapowania i transformowania struktur zespołów w organizacji.

Wprowadzanie zasad i praktyk Management 3.0 w organizacji (moduł Change Management)
Przegląd nowoczesnych praktyk zarządzania zmianą, klasycznych wyzwań i ograniczeń.
Doświadczenia praktyczne z innych organizacji na bazie modelu Lean Change Management oraz Lean Change Canvas.
Ćwiczenie: zaprojektowanie uproszczonej Lean Change Canvas, bądź linii czasu dla zaimplementowania podejścia Management 3.0 we własnej organizacji.

Podsumowanie i retrospekcja szkolenia