MICROSOFT AZURE

MS-10979 Microsoft Azure Fundamentals.

Czas trwania – 2 dni

Informacje o kursie

Kurs zawiera instrukcje użytkowania i praktykę we wdrażaniu Microsoft Azure. Program szkolenia obejmuje podstawowe pojęcia przetwarzania w chmurze, konkretne funkcje Microsoft Azure, używane codziennie w administracji zasobami chmury. Kurs uczy podstawowych pojęć Microsoft Azure oraz podstawowego wdrożenia: subskrypcji Azure, website, maszyny wirtualne, pamięć masowa, sieci wirtualne, baz danych i Microsoft Azure Active Directory.

 
Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

  • Doświadczenie zawodowe w zakresie technologii informatycznych.
  • Znajomość website-ów.
  • Podstawowa znajomość Active Directory oraz pojęć takich jak: domeny,
  • użytkownicy i kontrolery domeny.
  • Podstawowa znajomość pojęć baz danych: tabela i proste zapytania.

Program szkolenia

Wprowadzenie do Microsoft Azure

Czym jest cloud computing?

Czym jest Azure?

Zarządzanie Azure

Zarządzanie subskrypcja i bilingiem.

Maszyny wirtualne w Microsoft Azure

Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych.

Konfiguracja dysków.

Websites i usługi chmury

Tworzenie i konfigurowanie website-ów.

Wdrożenie i monitorowanie website-ów.

Tworzenie i wdrożenie usługi chmury.

Sieci wirtualne

Wprowadzenie do sieci wirtualnych tworzenie sieci wirtualnej.

Wdrożenie sieci Point-to-site.

Pamięć masowa chmury

Zrozumienie pamięci masowej chmury.

Tworzenie i zarządzanie pamięcią masowej.

Bazy danych Microsoft Azure 

Zrozumienie opcji instalacji relacyjnej bazy danych.

Tworzenie i połączenie się z SQL Bazy danych.

Azure Active Directory

Przegląd Azure AD.

Zarządzanie uwierzytelnianiem.

Narzędzia zarządzania Microsoft Azure

Azure PowerShell.

Azure SDK i interfejs linii poleceń Azure Cross-Platform.