Mikroserwisy .NET Core – architektura aplikacji

Czas trwania – 3 dni  (21 godzin)

Informacje o szkoleniu:
Podczas szkolenia uczestnik dowiaduje się jak zbudować aplikację .NET core, składającą się z mikro serwisów.
Kursant zostaje zaznajomiony ze sposobem projektowania i określania granic usług, a także zostaje przeprowadzony przez cały proces Developmentu.
Wiedza ze szkolenia może okazać się przydatna zarówno w momencie potrzeby zbudowania systemu składającego się z wielu niezależnych mikro serwisów jak i
w momencie potrzeby rozbicia istniejącego monolitycznego systemu na mniejsze mikro serwisy.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie jest dedykowane Programistom .NET oraz Architektom

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Szkolenie porusza temat budowy systemu składającego się z mikro serwisów. Aby przystąpić do szkolenia potrzebna jest wiedza z budowy serwisów w .NET Core.

Zagadnienia
Event Storming – określanie granic usług i dobieranie strategii integracji
Fundamenty mikro serwisów
DDD w praktyce
Architektura aplikacji
Architektura zorientowana na zdarzenia
Integracja przez zdarzenia
Transakcyjna obsługa wiadomości