Mikroserwisy .NET Core – architektura wdrożeniowa

Czas trwania – 3 dni

Informacje o szkoleniu
Systemy, które tworzymy, są coraz bardziej rozbudowane. Z jednej strony, wykorzystywanie architektury mikro serwisów
może przynieść sporo korzyści, dzięki czemu aplikacje mogą być bardziej skalowalne, autonomiczne i odporne na zmiany.
Z drugiej strony – start w świecie mikro serwisów nie jest łatwy, ale nasze szkolenie go ułatwi.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikowi jak można zbudować aplikację .NET Core,
składającą się z mikro serwisów. Podczas szkolenia skupimy się na wdrożeniu systemu i
jego późniejszym utrzymaniu w środowisku produkcyjnym.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie dedykowane jest Programistom .NET, Team Leaderom oraz Architektom

Zagadnienia
Komunikacja pomiędzy usługami
Bramka API
Rozproszone transakcje biznesowe
Uwierzytelnianie w systemie rozproszonym
Testowanie mikro serwisów
Obserwowalność systemu
Bezpieczeństwo
DevOps