MS Excel Średniozaawansowany

 

Czas trwania – 2 dni

Formatowanie:
• Formatowanie warunkowe
• Korzystanie z szablonów – tworzenie oraz modyfikacja
• Różne metody kopiowania formatowania

Nadzór nad poprawnością:
• Sposoby unikania błędów
• Poprawność danych
• Okno czujki
• Inspekcja formuł
• Ochrona arkusza
• Ochrona skoroszytu
• Wstawianie i modyfikacja komentarzy

Formuły i funkcje:
• Rodzaje odwołań
• Nazwa obszaru, jako alternatywa odwołania bezwzględnego
• Funkcje:
– Daty i czasu
– Matematyczne
– Logiczne
– Wyszukiwania i adresu
– Tekstowe
– Statystyczne

Narzędzia bazy danych:
• Baza danych w programie EXCEL
• Sortowanie według kolejności listy niestandardowej
• Usuwanie duplikatów
• Tekst jako kolumny
• Filtr zaawansowany
• Podstawy tabel przestawnych

Wykresy
• Praca na seriach danych
• Wykresy trójwymiarowe