MS Excel – Szkoleń Zaawansowane

Czas trwania – 2 dni

Informacje o szkoleniu       

Uczestnik kursu uczy się zaawansowanej pracy z programem MS Excel. W trakcie kursu słuchacze poznają zaawansowane techniki analizy tabel, wykresów, kalkulacji oraz przetwarzania baz danych z możliwością generowania wyciągów, zestawień i raportów. Przygotowuje do tworzenia własnych funkcji i makropoleceń oraz tworzenia własnej aplikacji z wykorzystaniem obiektów formularzowych.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Mile widziana znajomość podstawowych zagadnień arkusza kalkulacyjnego MS Excel lub ukończenie kursu A-04 MS Excel – szkolenie podstawowe. Mile widziana podstawowa znajomość algebry i logiki.

 

Zagadnienia

Interfejs pakietu Office.
Nazwy obszarów.

Tworzenie nazwy.
Zarządzanie listą nazw.
Zastosowanie nazw.
Praca na wielu arkuszach.
Operacje na bazach danych.

Sortowanie rekordów.
Wyszukiwanie rekordów wg zadanych kryteriów.
Autofiltr.
Filtr zaawansowany.
Sumy pośrednie.
Tabele przestawne.
Funkcje
.
Omówienie ważniejszych funkcji.
Tworzenie funkcji zagnieżdżonych.
Śledzenie błędów.
Zabezpieczanie danych.
Import, export danych.
Tworzenie własnych formatów.
Szablon dokumentu.
Elementy analizy danych.

Scenariusze.
Tablicowanie wzorów.
Solver.
Analiza danych – Histogram.
Makropolecenia.
Personalizacja ustawień.