MS Excel – Poziom Podstawowy

Czas trwania – 2 dni

Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
• Zapoznanie z interfejsem programu MS Excel
• Podstawowe pojęcia (skoroszyt, arkusz, komórka)
• Metody poruszania się po arkuszu
• Wprowadzanie oraz edycja danych
• Polecenia Cofnij/Ponów
• Wstawianie, usuwanie oraz kopiowanie arkuszy
• Wstawianie, usuwanie wierszy oraz kolumn
• Ukrywanie danych
• Korzystanie z pomocy
• Dostosowywanie wyglądu programu do własnych potrzeb
• Opcje wydruku skoroszytu
• Skalowanie, drukowanie wybranego zakresu

Formatowanie
• Formatowanie czcionki
• Formatowanie liczb, poprawa czytelności
• Stosowanie obramowania/cieniowania, grafiki w tle
• Kopiowanie formatowania
• Style – zastosowanie

Formuły i funkcje
• Podstawowe wiadomości na temat formuł
• Rodzaje odwołań
• Tworzenie oraz modyfikacja prostych formuł
• Kopiowanie formuł
• Inspekcja formuł (śledzenie poprzedników oraz zależności)
• Podstawowe funkcje (Suma, Średnia, Min, Max)
• Kopiowanie wartości

Bazy danych
• Pojęcie bazy danych w programie Excel
• Wyszukiwanie informacji (polecenia Znajdź oraz Zamień)
• Sortowanie
• Autofiltr

Wykresy
• Rodzaje wykresów
• Podstawowe modyfikacje wykresów
• Przenoszenie, kopiowanie, usuwanie wykresów
• Drukowanie wykresów