MS Excel Poziom Zaawansowany

Czas trwania – 2 dni

Formatowanie:
• Modyfikacja formatów liczbowych
• Tworzenie własnych formatów
• Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem własnych formuł

Nadzór nad poprawnością:
• Sprawdzanie poprawności za pomocą formuł
• Śledzenie zmian

Zaawansowane formuły i funkcje:
• Rodzaje odwołań
• Tworzenie obszarów nazwanych
• Obszary dynamiczne
• Odwołania cykliczne
• Funkcje:
– Daty i czasu
– Wyszukiwania i odwołania
– Matematyczne
– Logiczne
– Tekstowe
– Statystyczne
– Informacyjne

Zaawansowane narzędzia bazy danych:
• Baza danych w programie EXCEL
• Filtrowanie zaawansowane
• Konsolidacja danych
• Tabela dwóch zmiennych
• Tabele przestawne
– Wstawianie oraz modyfikacja pól
– Tworzenie własnych pól obliczeniowych
– Tabela na podstawie wielu zakresów konsolidacji
• Usuwanie duplikatów
• Tekst jako kolumny

Zaawansowane narzędzia programu EXCEL:
• Szukaj wyniku
• Dodatek Solver
• Ochrona arkusza
– Ukrywanie formuł
– Oddzielne hasła dla wybranych zakresów
• Makropolecenia
• Wymiana danych z innymi aplikacjami (import/eksport)
• Przyciski sterujące, formanty formularza