NET 5 Web App w Azure

Czas trwania 3-5 dni

Poziom Zaawansowany

Informacje o szkoleniu
Podczas szkolenia uczestnik zostaje zaznajomiony z różnymi usługami wchodzącymi w skład Azure, takie: jak App Service, Storage, Azure Sql Server. Uczy się  jak je praktycznie wykorzystywać. Kursanci zajmują się tymi elementami aplikacji, które są specyficzne dla aplikacji działającej w chmurze (na przykład przechowywanie plików). Poznają również narzędzia (takie jak Azure DevOps), które umożliwią automatyzacje budowania i ciągłego wdrażania aplikacji.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie jest dedykowane osobom, myślących o tworzeniu lub przeniesieniu aplikacji webowej stworzonej w .NET Framework/Core,
która będzie działać w Microsoft Azure.

Jakich umiejętności uczestnik nabywa podczas szkolenia?
Uczestnik poznaje czym jest Azure i jakie daje możliwości
Dowiaduje się jak tworzyć usługi z wykorzystaniem portalu oraz wiersza poleceń
Uczy się jak konfigurować chmurę
Dowiaduje się Czym jest App Service oraz App Service Plan
Poznaje jak zarządzać konfiguracją aplikacji z poziomu App Service
Uczy się ręcznego i automatycznego skalowania aplikacji poziomowego i pionowego
Nabywa umiejętności wykonywania kodu w ramach Azure Function i płacenia tylko za jego czas wykonania
Dowiaduje się jak przechowywać dane w chmurze
Ponadto uczy się:
Pracy z Sql Server działającym w Azure
Przechowywania plików w Azure Storage
Działania kolejek z Azure Storage
Pracy z bazą dokumentową CosmosDB
Wykorzystania zdarzeń z EventGrid
Przechowywania sekretów w Key Vault
Automatycznego wdrażania aplikacji z Azure DevOps
Czym są Deployment sloty i jak je wykorzystać do lepszego wdrażania aplikacji
Monitorowania aplikacji działającej w Azure
Wykorzystania App Insight do znajdowania problemów z aplikacją

Zagadnienia
Azure
Wrowadzenie
Subskrypcje
Przegląd dostępnych usług
Konfiguracja chmury

Hostowanie
App Service Plan
App Service
Konfiguracja
Skalowanie
Azure Functions

Storage
Azure Sql Server
Azure Storage
CosmosDB
EventGrid
Key Vault

Wdrożenie
Azure DvOps
Deployment Slots

Monitoring
App Service
App Insight