Tworzenie aplikacji w .NET Core MVC

Czas trwania – 5 dni

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie jest dedykowane programistom .NET, którzy chcieli by poznać .NET Core.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Znajomość C#.

Zagadnienia
Wprowadzenie do .NET Core
Fundamenty platformy
Różnice względem .NET Framework
ASP.NET Core
Klasa Startup
Konfiguracja
Zmienne środowiskowe
Dependency Injection
Middleware
Logowanie informacji
MVC
Model
Kontroler
Widok
Routing
Filtry
Sesja
Cache
Dostęp do danych
Podstawy Entity Framework Core Code First
Migracje bazy danych
Generowane danych testowych
Wykorzystanie repozytoriów do dostępu do danych
Generowanie repozytoriów za pomocą szablonów T4
Wykorzystanie view modeli
Problemy z przekazywaniem czystego modelu do widoków
Wykorzystywanie view modeli do przekazywania danych – różne scenariusze
Wykorzystanie Automappera
Omówienie biblioteki Automapper
Dodanie konfiguracji Automappera przy starcie aplikacji
Wykorzystywanie automappera
Walidacja danych
Problemy domyślnego mechanizmu walidacji
Omówienie działania biblioteki Fluent Validation
Wykorzystanie Fluent Validation w .NET Core MVC
Dependency Injection w ASP.NET Core MVC
Praca z AutoFac
Wykorzystanie AutoFac w aplikacji ASP.NET MVC
Zabezpieczenie dostępu
Uwierzytelnianie
Autoryzacja
JSON Web Token
Obsługa błędów oraz diagnostyka
Omówienie obsługi błędów w aplikacji .NET Core MVC
Logowanie wyjątków z wykorzystaniem biblioteki Elmah
Logowanie działania aplikacji z wykorzystaniem biblioteki nLog
Wysyłka wiadomości email
Generowanie treści z wykorzystanie Postal
Hangfire – wysyłka z wykorzystanie kolejek
Testy jednostkowe aplikacji .NET Core MVC
Testy jednostkowe
Testy akcji kontrolera
Testy rountingu