Oracle SQL z elementami strojenia poleceń SQL dla analityków danych

 

Czas trwania – 3 dni

 

Informacje o szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów wykorzystujących Oracle SQL, którzy są zainteresowani zdobyciem wiedzy na temat wydajnościowych aspektów pracy bazy danych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili tworzyć polecenia SQL optymalne z punktu widzenia wydajności.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Uczestnik szkolenia powinien posiadać praktyczną znajomość Oracle SQL.
Mile widziane: znajomość PL/SQL oraz podstawowa wiedza o architekturze instancji i bazy danych Oracle

 

Zagadnienia

Wprowadzenie
Architektura bazy danych Oracle i wpływ jej poszczególnych komponentów na wydajność
Obiekty wspomagające dostęp do danych
Indeksy

b-drzewo
bitmapowe
funkcyjne

Tabele o organizacji indeksu
Tabele o organizacji klastra
Partycjonowanie
Zarządzanie obiektami wspomagającymi dostęp do danych
Przetwarzanie poleceń SQL
Fazy wykonania polecenia SQL
Wpływ programisty na sposób wykonywania polecenia SQL
Wpływ administratora na sposób wykonywania polecenia SQL
Optymalizatory
Działanie i rola optymalizatorów
Rodzaje optymalizatorów
Plan wykonania zapytania
Metody dostępu do danych
Sposoby łączenia tabel
Statystyki i ich wpływ na optymalizator
Zbieranie, kasowanie, przenoszenie statystyk
Histogramy
Narzędzia przeznaczone do wykrywania poleceń SQL silnie obciążających bazę i do optymalizacji języka SQL
Śledzenie zapytań SqlTrace
Tkprof
Explain Plan
Autotrace
Statspack
AWR