Parę informacji o samych narzędziach

Jakie korzyści daje Prometheus?
1. Jedno narzędzie typu open source do monitoringu serwerów, mikro-serwisów i usług w chmurach publicznych takich jak: AWS, Azure, GCP.
2. Bardzo dobrze integruje się z Kubernetes, który służy do orkiestracji kontenerów Linuxowych.
3. Nadaje się zarówno do prostych jak i zaawansowanych zastosowań.
4. Udostępnia biblioteki klienckie, które mogą być stosowane do niestandardowych aplikacji napisanych w np. Go, Python, Ruby, Node.js, Java, .NET, Haskell, Erlang i Rust.
5. Dobrze dostrojony i wdrożony klaster Prometheus jest w stanie gromadzić miliony metryk co sekundę, co czyni go dobrze dostosowanym do  złożonych aplikacji.
6. Doskonale integruje się z Grafaną – narzędziem do wizualizacji danych.

Jakie korzyści daje Grafana?
Grafana służy do budowania pulpitów nawigacyjnych z różnymi rodzajami wykresów. Te pulpity są bogate w funkcje i można je skonfigurować
do wyświetlania danych z szerokiej gamy baz danych za pomocą narzędzi wizualizacyjnych, takich jak mapy termiczne, histogramy i wykresy. Platforma jest elastyczna i łatwa w użyciu.

Jakie korzyści daje Thanos?
System Thanos umożliwia tworzenie rozbudowanego i wysoko-dostępnego monitoringu opartego o Prometheus.
Umożliwia długoterminowe przechowywanie metryk z gromadzonych przez Prometheus.

Jakie korzyści daje Grafana Loki?
Grafana Loki umożliwia wydajną agregację logów z mikro-serwisów i serwerów.
Bardzo dobrze jest z integrowanych z Grafana co umożliwia użytkownikowi sprawne tworzenie paneli nawigacyjnych.

Dlaczego te aplikacje a nie inne?
Grafana, Prometheus, Loki i Thanos wykorzystują stosunkowo niewiele zasobów serwerów w prostych zastosowaniach.
W bardziej zaawansowanych bardzo dobrze się skalują. Pozwalają tworzyć monitoring nietypowych aplikacji w oparciu
o metryki istotne dla jej wydajnego i poprawnego działania.

Jakie procesy usprawniają aplikacje?
Grafana, Prometheus, Loki i Thanos usprawniają procesy monitoringu różnorodnych i nietypowych aplikacji oraz serwerów.
Ułatwiają skrócenie czasu pomiędzy wykryciem nieprawidłowości w działaniu aplikacji, serwerów, sieci a rozwiązaniem problemu
z ich działaniem.

Jakie problemy rozwiązują te aplikacje?
Ułatwiają skrócenie czasu pomiędzy wykryciem nieprawidłowości w działaniu aplikacji, serwerów, sieci a rozwiązaniem problemu
z ich działaniem. Przekłada się to na wzrost dostępności aplikacji, serwerów i, sieci które są wykorzystywane przez klientów
i co za tym idzie jakości usług.