Podstawy ASP.NET MVC

 

Informacje o szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą poznać ASP.NET MVC, i jest wprowadzeniem do tej technologii. Podczas szkolenia poruszone są podstawowe tematy dotyczące tego, w jaki sposób tworzyć aplikację webową. Szkolenie służy uzupełnieniu podstawowej wiedzy z ASP.NET MVC przed szkoleniem zaawansowanym.

 

Zagadnienia

Wprowadzenie,
Idea wzorca MVC,
Porównanie ASP.NET MVC do Web Forms,

Kontrolery,
Akcje,
Wyniki akcji,

Model
Modelowanie danych,
Entity Framework,
Walidacja,

Widoki,
Razor,
Przekazywanie danych do widoków,
Helpery HTML,
Partial,
Layout,

Routing,
Obsługa http,
Pliki cookies,
Przysyłanie plików,

Uwierzytelnianie oraz autoryzacja,
Formularze,
Użycie zewnętrznych serwisów, np. Facebook,

Wdrażanie aplikacji.