Podstawy Konteneryzacji w Docker i Docker Swarm

Czas trwania – 2 dni

Informacje o szkoleniu
Szkolenie przeznaczone dla programistów, administratorów oraz DevOps-ów interesujących się technologiami opartami o ekosystemy kontenerów. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili budować, uruchamiać oraz zarządzać aplikacjami w kontenerach. Szkolenie ma formę warsztatów.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie dedykowane jest programistom, administratorom oraz inżynierom DevOps.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Należy posiadać podstawową wiedzę w administrowaniu systemami Linux oraz umiejętność poruszania się po dowolnym CommandLine (np bash).

Zagadnienia
Co to konteneryzacja?
Architektura rozwiązania – Docker
Podstawowe zagadnienia oraz komendy
Sieć i storage
Budowa i zarządzanie obrazami
Docker Compose
Docker Swarm