Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5607

Podstawy Konteneryzacji w Docker i Docker Swarm

 

Czas trwania – 2 dni

 

Docker: Architektura

Architektura rozwiązania

Docker Engine

Obrazy i kontenery: koncepcje

Docker Hub

Docker: Podstawy

Docker: komendy

Tworzenie, uruchamianie kontenerów

Porty w kontenerze

Komendy w kontenerze

Docker: logi i dostęp do nich

Sieć i storage

Sieć:

Koncepcja połączeń sieciowych

Polecenia

Widoczność kontenera w sieci

Storage:

Polecenia związane z  wolumenami

Korzystanie z bind-mounts

Persistent storage

Obrazy Dockera

Dockerfile

Instrukcje

Zmienne i zmienne środowiskowe

Argumenty

Użytkownik nieuprzywilejowany

Kolejność wykonywania zadań

Instrukcje Volume

Różnice pomiędzy Docker RUN, ENTRYPOINT i CMD

Korzystanie z .dockerignore

Budowanie obrazów

Wykorzystanie multi-stage builds

Tagowanie

Obrazy na DockerHub

Zarządzanie obrazami

Historia obrazów

Zapis i ładowanie obrazów

Zarządzanie konteneremi

Procesy kontenera

Cykl życia kontenera

Docker – zdarzenia

Zarządzanie Docker przy użyciu Portainer

Utrzymywanie najnowszych wersji kontenerów przy wykorzystaniu Watchtower

Docker Compose

Instalacja Docker Compose

Komendy docker-compose

Plik definicji Docker Compose

Wolumeny i sieć – definicje w Docker Compose

Docker Swarm

Wstęp

Kontenery w docker swarm

Zarządzanie docker swarm

Swarm service

Swarm network

Swarm Volume

Swarm Deployment