Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5607

Podstawy Konteneryzacji w Docker i Docker Swarm

 

Czas trwania – 2 dni

 

Docker Architektura

Docker Architektura

Docker Engine

Docker Obraz i kontener koncepcje

Docker Hub

Docker Podstawy

Docker komendy

Tworzenie, uruchamianie Kontenerów

Porty w kontenerze

Komendy w kontenerze

Docker Logging

Siec i storage

Docker podstawy

Siec, Networking

Networking Komendy

Networking kontenery

Storage

Volume komendy

Bind Mounts

Persistent Storage

Docker Images

Dockerfile

Instrukcje

Env and Variables

Arguments

Non-privileged User

Kolejnośc wykonywania

Instrukcje Volume

Entrypoint vs Commands

Dockerignore

Budowanie obrazów

Budowanie obrazów

Mult-Stage Builds

Tagging

Obrazy na DockerHub

Zarządzanie obrazami

Image History

Zapis i ładowanie obrazów

Zarządzanie konteneremi

Procesy kontenera

Kontenery life cycle

Docker Events

Docker z portainer

Watchtower

Docker compose

Instalacja docker compose

Compose komendy

Compose file

Volume, Networking Compose

Docker Swarm

Wstep

Kontnery w docker swarm

Zarządzanie docker swarm

Swarm service

Swarm network

Swarm Volume

Deploying Swarm