Podstawy Scrum

Czas trwania – 1 dzień

Informacje o szkoleniu

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich entuzjastów zwinnego podejścia zarządzania projektami, którzy chcą zapoznać się z podstawami teoretycznymi i praktycznymi agile oraz zacząć stosować je w życiu. Zapewnia podstawy niezbędne do zrozumienia założeń Scrum.

Zagadnienia

Wstęp do Scrum

Kiedy używamy Scrum a kiedy nie?

Modelowy zespół Scrum – Role i zakresy odpowiedzialności – Product Owner, ScrumMaster, Development Team

Szkielet Scrum (framework)

Najważniejsze pojęcia czyli co to jest Rejestr produktowy (Product Backlog), rejestr zadań (Sprint Backlog), rejestr blokad (Impediments Backlog)

Przebieg iteracji (sprint)

Monitorowanie postępów prac (Sprint Burndown, definicja prędkości zespołu)

Monitorowanie przebiegu projektu, Release Burndown

Demo oraz Retrospekcje

Analiza i adaptacja

Podsumowanie szkolenia

Pytania i odpowiedzi

Na życzenie mini test zdobytej wiedzy