Programowanie VBA w MS Excel

 

Czas trwania – 2 dni (16h)

 

Zaawansowane wykorzystanie tablic w VBA
Tablice dynamiczne
Tablica typu Variant a tablica zawierająca dane typy Variant
Tablice wielowymiarowe

Własne typy danych

Zaawansowane funkcje i procedury definiowane przez użytkownika
Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal)
Procedury o zmiennej ilości parametrów
Procedury o nieznanej liczbie parametrów
Parametry opcjonalne i wartości domyślne

Obsługa plików w VBA
Otwieranie i zamykanie plików tekstowych
Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych
Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
Tablica i efektywne przetwarzanie danych w pliku tekstowym

Tworzenia formularzy (okien dialogowych)
Zdarzenia związane z formularzem i formantami
Dodawanie procedur obsługi zdarzeń
Modalne i niemodalne okna dialogowe

Wstęp do programowania obiektowego w VBA
Moduły klas – tworzenie klas
Tworzenie i niszczenie obiektów
Metody
Własności
Zdarzenia Initialize oraz Terminate

Obsługa błędów
Błędy składniowe, kompilacji, logiczne, wykonania
Ignorowanie błędów
Bezpieczne ignorowanie błędów
Sprawdzanie, czy wystąpił błąd
Śledzenie błędów