Asynchroniczne i współbieżne programowanie w języku C#

Czas trwania – 2 dni 

Informacje o szkoleniu

Kurs powstał z myślą o programistach .NET  pracujących na co dzień z aplikacjami wielowątkowymi. Szkolenie Programowanie w języku C#- (Aplikacje wielowątkowe) jest dedykowane programistom, którzy zajmują się wytwarzaniem aplikacji z wykorzystaniem platformy .NET Framework.

W trakcie kursu uczestnik dowie się jakie są obecne możliwości oraz techniki programowania równoległego i asynchronicznego na Platformie. NET Framework.

 

Zagadnienia

Wprowadzenie

Trochę teorii

Jaka jest różnica pomiędzy programowaniem asynchronicznym, a współbieżnym?

Programowanie asynchroniczne

Model programowania Asynchronicznego

Programowanie z ASYNC i AWAIT

Aplikacje okienkowe, webowe

Programowanie współbieżne

Wątki i Taski

Dataflow

Parallel

PLINQ

Kolekcje bezpieczne wielowątkowo

Debugowanie aplikacji

Threads

Tasks

Parallel Stacks

Parallel Watch