Programowanie w WPF oraz Prism

 

Czas trwania – 3 dni

Informacje o szkoleniu

Programowanie w WPF oraz Prism jest dedykowane programistom chcącym rozwijać aplikację używając najnowszej wersji WPF i wzorca MVVM. Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat wszystkich dostępnych narzędzi i praktycznego zastosowania ich w aplikacji okienkowej.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem ?

Mile widziana wiedza z zakresu: Visual Studio i C#, w tym wzorców projektowych.

 

Zagadnienia

.NET
Nowości w Visual Studio 2015
Technologie w obrębie .NET

WPF
Język XAML
Code Behind
MVVM

Interfejs
Struktura projektów WPF, Dependency Properties
Databinding
Resources
Commands
Events
Styles
(Behaviors)
Attached Property

Kontrolki
Podstawowe kontrolki
Dodatki – przegląd kontrolek, Extended.Wpf.Toolkit, Telerik, Infragistics
Własne kontrolki User Controls, Custom Controls
Templates

Dane
Data access
LINQ
Entity Framework
Walidacja

Zawansowane
Operacje asynchroniczne, pobieranie danych bez zamrażania interfejsu
Kontener Unity, PRISM

Przykładowa Aplikacja
Prawidłowa struktura projektu
Implementacja prostej aplikacji