Puppet dla początkujących

Czas trwania – 3 dni/4 dni

Informacje o szkoleniu
Szkolenie wprowadza początkujących do podstaw związanych z Puppet, którzy są zainteresowani wdrożeniem i rozwijaniem konfiguracji systemów w oparciu o środowisko Puppet Master-Agent. Poruszane tematy są związane:
• z architekturą systemu Puppet,
• z instalacją i konfiguracją Puppet Agent i Puppet Master,
• pisaniem własnych modułów z wykorzystaniem Puppet Resources, Classes, Defines, Manifests, Facts.

Osoby biorące udział w kursie mają okazję zainstalować na przygotowanym przez siebie środowisku testowym system Puppet w wersji Open Source w oparciu o architekturę Master-Agent oraz zapoznać się z praktycznym podejściem do automatyzacji infrastruktury.

Forma szkolenia – Warsztaty
95% czasu szkolenia poświęcone jest wykonywanie zadań podczas workshop-ów.
5 % – czasu szkolenia to teoretyczne wprowadzenie do wykonywanych labów.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie dedykowane jest Administratorom systemów i Inżynierom DevOps.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Podstawy administracji serwerami Linux/Unix lub Windows.

Jakie korzyści daje szkolenie?
Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie następujących umiejętności:
1.Prawidłowej Instalacji i konfiguracji systemu Puppet we własnej organizacji
2.Uruchomienia Puppet w wersji Open Source w konfiguracji Master-Agent
3.Napisania podstawowej konfiguracji dla swoich systemów Linux/Unix lub Windows
4.Wdrożenia przygotowanej przez siebie konfiguracji na systemy z użyciem Puppet Agent

Zagadnienia
Wprowadzenie do Puppet.
Opis architektury.
Opis PuppetDB, PuppetBoard, Fileserver.
Wprowadzenie do Puppet Agent.
Instalacja i Konfiguracja.
Wprowadzenie do Puppet DSL.
-Manifests.
-Resources.
-Classes.
Konfiguracja systemu za pomocą Puppet Agent.
Wprowadzenie do Puppet Master.
Instalacja i konfiguracja.
Środowiska w Puppet Master (Puppet Environments).
Definicja serwerów (Node definitions).
Moduły Puppet (Modules)
Wprowadzenie do Manifests, Classes, Definitions.
Tworzenie modułów i wprowadzenie do PDK
Wprowadzenie do Puppet Hiera czyli bazy typu klucz-wartość w Puppet.
Przygotowanie konfiguracja obejmująca podstawową konfiguracje grup, użytkowników, instalacji oprogramowania, uruchamianie serwisów.
Proste techniki testowanie modułów Puppet.
Kolejność wykonywania kodu w modułach.
Puppet templates czyli sposoby generowania plików konfiguracyjnych.
Wprowadzenie Ruby templates ERB.
Wprowadzenie Puppet templates EPP
Instalacja modułów na Puppet Master.
Zarządzanie agentami na serwerze Puppet Master.

Wymagania sprzętowe
1. Komputer z klientem SSH z otwartym dostępem do Internetu.
2. Uczestnicy wykonuje zadania na wirtualnych maszynach w chmurze publiczne.
3. Poniższe porty muszą być otwarte na firewallu:
– SSH (22/TCP)
– HTTP (80/TCP)
– HTTPS (443/TCP)
– wszystkie powyżej 1024/TCP
4. Zalecany drugi monitor.
5. Znajomość podstawy pracy z terminalem Linux/Unix, Docker Engine lub Podman.
6. W zależności od ustaleń: klient WebEx https://www.webex.com/downloads.html lub Zoom https://zoom.us/download

Jesteś zainteresowany szkoleniem?
Kliknij poniżej
KONTAKT