Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5607

RH 134 Red Hat System Administration II

 

Czas trwania – 4 dni

Informacje o kursie

Red Hat System Administration II to szkolenie opracowane dla specjalistów IT, pracujących w pełnym wymiarze jako administratorzy systemów Red Hat Enterprise Linux. Uczestnicy biorą udział w aktywnościach zwiększających zaangażowanie, poprawiających zapamiętywanie oraz rozumienie często skomplikowanych mechanizmów. Opierając się na solidnych podstawach zdobytych na szkoleniu System Administration I, uczestnicy zagłębią się w detale narzędzi wykorzystywanych w codziennej administracji systemem. Pod koniec szkolenia, uczestnik będzie potrafił, zarządzać zaawansowanymi pamięciami masowymi, systemami plików, zarządzać oprogramowaniem czy kontrolą dostępu.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Uczestnictwo w kursie Red Hat System Administration I.

Poruszane tematy w przedmiotowym kursie wymagają od uczestnika wiedzy z kursu Red Hat System Administration I.

 

Zagadnienia

Automatyzacja instalacji przy wykorzystaniu Kickstart.

Automatyzacja instalacji systemów Red Hat Enterprise Linux przy użyciu Kickstart.

Wyrażenia regularne.

Izolacja i wyszukiwanie zawartości plików tekstowych z wykorzystaniem wyrażeń regularnych i narzędzia grep.

Tworzenie i edycja plików tekstowych w vim.

Edytor vim.

Harmonogram zadań w Linux.

Wytyczanie zadań w celu automatycznego wykonania w przyszłości.

Zarządzanie priorytetami procesów w Linux.

Odzdziaływanie priorytetów na działanie procesów w Linux.

Monitoring dostępu do plików poprzez listy kontroli dostępu (ACL).

Zarządzanie bezpieczeństwem plików z wykorzystaniem list kontroli dostępu POSIX.

Zarządzanie SELinux.

Zarządzanie zachowaniem SELinux w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu.

Podłączenie do sieciowych usług zarządzania tożsamością.

Konfiguracja systemu w celu użycia usług zarządzania tożsamością.

Tworzenie dysków, partycji i systemów plików w Linux.

Zarządzanie prostymi partycjami i systemami plików.

Zarządzanie woluminami logicznymi (LVM).

Zarządzanie LVM z poziomu wiersza poleceń.

Dostęp do usług udostępniania plików w sieci z wykorzystaniem NFS.

Bezpieczny dostęp do udziałów NFS.

Dostęp do usług udostępniania plików w sieci z wykorzystaniem SMB.

Wykorzystanie autofs i wiersza poleceń do montowania/odmontowania udziałów SMB. 1

Kontrola i rozwiązywanie problemów związanych z procesem startu systemu Red Hat Enterprise Linux.

Ograniczenie komunikacji sieciowej z użyciem zapory sieciowej.

Konfiguracja podstawowej zapory sieciowej.

Powtórka.

Ćwiczenia praktyczne. Sprawdzenie własnych umiejętności zdobytych na szkoleniu.