RH 134 Red Hat System Administration II

 

Czas trwania – 4 dni

Informacje o kursie
Red Hat System Administration II to szkolenie opracowane dla specjalistów IT, pracujących w pełnym wymiarze jako administratorzy systemów Red Hat Enterprise Linux. Uczestnicy biorą udział w aktywnościach zwiększających zaangażowanie, poprawiających zapamiętywanie oraz rozumienie często skomplikowanych mechanizmów. Opierając się na solidnych podstawach zdobytych na szkoleniu System Administration I, uczestnicy zagłębią się w detale narzędzi wykorzystywanych w codziennej administracji systemem. Pod koniec szkolenia, uczestnik będzie potrafił, zarządzać zaawansowanymi pamięciami masowymi, systemami plików, zarządzać oprogramowaniem czy kontrolą dostępu.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Uczestnictwo w kursie Red Hat System Administration I.
Poruszane tematy w przedmiotowym kursie wymagają od uczestnika wiedzy z kursu Red Hat System Administration I.


Zagadnienia

Automatyzacja instalacji przy wykorzystaniu Kickstart.
Automatyzacja instalacji systemów Red Hat Enterprise Linux przy użyciu Kickstart.
Wyrażenia regularne.
Izolacja i wyszukiwanie zawartości plików tekstowych z wykorzystaniem wyrażeń regularnych i narzędzia grep.
Tworzenie i edycja plików tekstowych w vim.
Edytor vim.
Harmonogram zadań w Linux.
Wytyczanie zadań w celu automatycznego wykonania w przyszłości.
Zarządzanie priorytetami procesów w Linux.
Oddziaływanie priorytetów na działanie procesów w Linux.
Monitoring dostępu do plików poprzez listy kontroli dostępu (ACL).
Zarządzanie bezpieczeństwem plików z wykorzystaniem list kontroli dostępu POSIX.
Zarządzanie SELinux.
Zarządzanie zachowaniem SELinux w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu.
Podłączenie do sieciowych usług zarządzania tożsamością.
Konfiguracja systemu w celu użycia usług zarządzania tożsamością.
Tworzenie dysków, partycji i systemów plików w Linux.
Zarządzanie prostymi partycjami i systemami plików.
Zarządzanie woluminami logicznymi (LVM).
Zarządzanie LVM z poziomu wiersza poleceń.
Dostęp do usług udostępniania plików w sieci z wykorzystaniem NFS.
Bezpieczny dostęp do udziałów NFS.
Dostęp do usług udostępniania plików w sieci z wykorzystaniem SMB.
Wykorzystanie autofs i wiersza poleceń do montowania/odmontowania udziałów SMB. 1
Kontrola i rozwiązywanie problemów związanych z procesem startu systemu Red Hat Enterprise Linux.
Ograniczenie komunikacji sieciowej z użyciem zapory sieciowej.
Konfiguracja podstawowej zapory sieciowej.
Powtórka.
Ćwiczenia praktyczne. Sprawdzenie własnych umiejętności zdobytych na szkoleniu.