RH 124 Red Hat System Administraton I

 

Czas trwania –  5 dni

Informacje o kursie
Pierwszy kurs w ścieżce rozwoju jest przeznaczony dla osób zaczynających pracę z systemem Red Hat Enterprise Linux. Kurs koncentruje się na zadaniach administracyjnych, które wykonuje się w codziennej pracy. Aktywnie angażując słuchacza na zadaniach praktycznych, dyskusjach oraz wielu innych formach aktywności podczas zajęć, szkolenie daje solidne podstawy do efektywnego zarządzania systemami klasy Enterprise. Omówione narzędzia GUI, jak i odpowiadające im polecenia linii komend pozwalają po ukończeniu szkolenia na wykonywanie takich czynności jak instalacja systemu operacyjnego, zarządzanie łącznością sieciową systemu, zarządzanie pamięciami masowymi czy proste zarządzanie bezpieczeństwem systemu.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Mile widziane doświadczenie w administracji systemami operacyjnymi

 

Zagadnienia
Dostęp do wiersza poleceń.
Logowanie do systemu Linux i realizacja prostych poleceń z użyciem powłoki.
Administrowanie plikami z wiersza poleceń.
Kopiowanie, przenoszenie, tworzenie, usuwanie i organizowanie plików z poziomu powłoki Bash.
Uzyskiwanie pomocy w Red Hat Enterprise Linux.
Rozwiązywanie problemów przy pomocy systemów pomocy online i narzędzi wsparcia Red Hat.
Tworzenie, przeglądanie i edycja plików tekstowych.
Tworzenie, przeglądanie i edycja plików tekstowych z wyjścia poleceń i w edytorze.
Zarządzanie lokalnymi użytkownikami i grupami Linux.
Zarządzanie lokalnymi użytkownikami i grupami Linux oraz zarządzanie lokalnymi politykami haseł.
Monitorowanie dostępu do plików z przy wykorzystaniu uprawnień systemu plików w Linux.
Nadawanie uprawnień do plików i intepretowania efektów różnych kombinacji uprawnień.
Kontrolowanie i zarządzanie procesami Linux.
Uzyskiwanie informacji o systemie i kontrola uruchomionych procesów.
Kontrolowanie usług i daemonów.
Zarządzanie i monitoring usług sieciowych i daemonów systemowych z użyciem systemd.
Konfiguracja i zabezpieczanie usługi OpenSSH.
Dostęp i zapewnienie bezpiecznego dostępu do wiesza poleceń w systemach zdalnych z wykorzystaniem OpenSSH.
Analiza i przechowywanie logów.
Lokalizowanie i dokładna interpretacja odpowiednich plików logów systemowych w celu rozwiązywania błędów.
Zarządzanie sieciami w Red Hat Enterprise Linux.
Konfiguracja podstawowa sieci Ipv4 w systemach Red Hat Enterprise Linux.
Gromadzenie plików i ich kopiowanie pomiędzy systemami.
Archiwizacja i kopiowanie spomiędzy różnymi systemami.
Instalacja i aktualizacja oprogramowania.
Pobieranie, instalacja, aktualizacja i zarządzanie pakietami od Red Hat i repozytoriami pakietów yum.
Dostęp do systemu plików Linux.
Dostęp i inspekcja istniejących systemów plików w systemie Red Hat Enterprise Linux.
Systemy wirtualne.
Tworzenie i użytkowanie maszyn wirtualnych z wykorzystaniem KVM i libvirt.
Powtórka
Ćwiczenia praktyczne. Sprawdzenie własnych umiejętności zdobytych na szkoleniu.