RH 190 Red Hat Command Line Skills

 

Czas trwania 3 dni

Informacje o kursie
Red Hat Command Line Skills to szkolenie dla specjalistów IT, pragnących nauczyć się sprawnej i profesjonalnej obsługi systemu Red Hat Enterprise Linux wyłącznie z zastosowaniem powłoki wiersza poleceń (SHELL).
Na szkolenie nie są używane żadne narzędzia graficzne.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Pomocna będzie podstawowa umiejętność pracy w linii poleceń.

 

Zagadnienia
Dostęp do linii poleceń.
Lokalny i zdalny dostęp do linii poleceń. Zdobywanie uprawnień administracyjnych.
Zarządzanie plikami z linii poleceń.
Przeglądanie hierarchii systemu plików, używanie ścieżek dostępu, zarządzanie plikami i katalogami.
Uzyskiwanie pomocy w trybie tekstowym.
Dostęp do dokumentacji system Linux.
Średnio zaawansowane narzędzia linii poleceń.
Używanie twardych linków, archiwizacja i kompresja plików oraz wysyłanie ich do zdalnego systemu, używanie VIMa do edycji plików tekstowych.
Wyrażenia regularne, potoki i przekierowania I/O.
Używanie wyrażeń regularnych do wyszukiwania wzorców; przekierowywanie wyjścia danych oraz używanie potoków w celu łączenia poleceń.
Zarządzanie kontami użytkowników.
Zarządzenia lokalnymi kontami i grupami użytkowników. Zarządzanie hasłami.
Kontrola dostępu do plików.
Zarządzanie właścicielami oraz uprawnieniami do plików.
Zarządzanie procesami.
Zarządzenia harmonogramem procesów.
Instalowanie i zarządzanie oprogramowaniem.
Zarządzanie oprogramowaniem.
Zarządzenie zainstalowanymi usługami.
Graficzna instalacja systemu.
Instalacja stacji roboczej.
Zarządzenie wirtualnymi maszynami.