Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5607

RH 190 Red Hat Command Line Skills

 

Czas trwania 3 dni

Informacje o kursie

Red Hat Command Line Skills to szkolenie dla specjalistów IT, pragnących nauczyć się sprawnej i profesjonalnej obsługi systemu Red Hat Enterprise Linux wyłącznie z zastosowaniem powłoki wiersza poleceń (SHELL).

Na szkolenie nie są używane żadne narzędzia graficzne.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Pomocna będzie podstawowa umiejętność pracy w linii poleceń.

 

Zagadnienia

Dostęp do linii poleceń.

Lokalny i zdalny dostęp do linii poleceń. Zdobywanie uprawnień administracyjnych.

Zarządzanie plikami z linii poleceń.

Przeglądanie hierarchii systemu plików, używanie ścieżek dostępu, zarządzanie plikami i katalogami.

Uzyskiwanie pomocy w trybie tekstowym.

Dostęp do dokumentacji system Linux.

Średnio zaawansowane narzędzia linii poleceń.

Używanie twardych linków, archiwizacja i kompresja plików oraz wysyłanie ich do zdalnego systemu, używanie VIMa do edycji plików tekstowych.

Wyrażenia regularne, potoki i przekierowania I/O.

Używanie wyrażeń regularnych do wyszukiwania wzorców; przekierowywanie wyjścia danych oraz używanie potoków w celu łączenia poleceń.

Zarządzanie kontami użytkowników.

Zarządzenia lokalnymi kontami i grupami użytkowników. Zarządzanie hasłami.

Kontrola dostępu do plików.

Zarządzanie właścicielami oraz uprawnieniami do plików.

Zarządzanie procesami. 

Zarządzenia harmonogramem procesów.

Instalowanie i zarządzanie oprogramowaniem.

Zarządzanie oprogramowaniem.

Zarządzenie zainstalowanymi usługami.

Graficzna instalacja systemu.

Instalacja stacji roboczej.

Zarządzenie wirtualnymi maszynami.