RH 200 RHCSA Rapid Track Course

 

Czas trwania – 5 dni

Informacje o kursie
RHCSA Rapid Track Course to szkolenie opracowane dla doświadczonych administratorów systemów Linux, pragnących pogłębić swoją wiedzę tak, aby przystąpić do egzaminu RHCSA. Techniki nauczania wykorzystane na kursie maksymalizują proces zapamiętywania oraz poznawania nowych pojęć.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Należy posiadać doświadczenie z administracją systemami Linux w pełnym wymiarze przez okres 1-3 lat.
Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe doświadczenie z minimalnym wsparciem w dokumentacji w:
System Linux,
Powłoka Bash, zarządzanie zadaniami (&, fg, bg, jobs), rozszerzenia powłoki, przekierowania we/wy, potoki,
Adresacja sieci IPv4 i podstawy routingu, TCP/UDP i porty,
Środowisko graficzne GNOME 3,
Edycja plików tekstowych z poziomu wiersza poleceń z użyciem programu vim lub innych,
Przeszukiwanie dokumentacji z użyciem man i info,
Koncepcja uprawnień do plików,
Proces interaktywnej instalacji systemu Red Hat Enteprise Linux,
Planowanie zadań z użyciem cron i at,
Narzędzia do archiwizacji i kompresji takie jak tar i zip,
Ścieżki względne i bezwzględne,
Wyszukiwanie plików z użyciem find i locate

 

Zagadnienia
Dostęp do wiersza poleceń.
Logowanie do systemu Linux i wykonanie prostych poleceń z użyciem powłoki.
Zarządzanie plikami z wiersza poleceń.
Kopiowanie, przenoszenie, tworzenie, usuwanie i organizowanie plików z poziomu powłoki Bash
Zarządzanie lokalnymi użytkownikami i grupami Linux.
Zarządzanie lokalnymi użytkownikami i grupami Linux oraz zarządzanie lokalnymi politykami haseł.
Kontrolowanie dostępu do plików z wykorzystaniem uprawnień systemu plików w Linux.
Ustawianie uprawnień do plików i intepretowania efektów różnych kombinacji uprawnień.
Zarządzanie SELinux.
Wykorzystanie SELinux do zarządzanie dostępem do plików oraz rozwiązywanie problemów z SELinux.
Monitorowanie i zarządzanie procesami Linux.
Uzyskiwanie informacji o systemie i kontrola uruchomionych procesów.
Instalacja i aktualizacja oprogramowania.
Pobieranie, instalacja, aktualizacja i zarządzanie pakietami od Red Hat i repozytoriami pakietów yum.
Kontrolowanie usług i daemonów.
Zarządzanie i monitoring usług sieciowych i daemonów systemowych z użyciem systemd.
Zarządzanie sieciami w Red Hat Enterprise Linux. 
Konfiguracja podstawowa sieci Ipv4 w systemach Red Hat Enterprise Linux.
Analiza i przechowywanie logów.
Lokalizowanie i dokładna interpertacja odpowiednich plików logów systemowych w celu rozwiązywania błędów.
Zarządzanie pamięcią masową i systemami plików.
Tworzenie i użytkowanie partycji, woluminów logicznym, systemów plików i przestrzeni wymiany.
Harmonogram zadań.
Planowanie zadań z wykorzystaniem cron i systemd timer units.
Montowanie sieciowych systemów plików.
Dostęp do sieciowych serwerów plików z wykorzystaniem NFS i SMB.
Ograniczenie komunikacji sieciowej z użyciem Firewalld.
Konfiguracja podstawowej zapory sieciowej.
Wirtualizacja i Kickstart.
Zarządzanie maszynami wirtualnymi w KVM i instalacja z wykorzystaniem Kickstart.