Sztuka wyznaczania celów

Czas trwania – 2 dni

Cel szkolenia
Poprawa własnej efektywności poprzez umiejętne wyznaczanie celów

Program 
1.Jak odnieść sukces, czyli sekret realizowania celów
Trzy kroki do osiągania celów, jak pokonywać przeszkody
Nie musisz osiągać sukcesów nieustannie
Automotywacja i motywowanie zespołu: czyli pieniądze to nie wszystko
Przyjazna atmosfera, czyli czy konflikt jest częścią życia zawodowego
2.Zdefiniowanie indywidualnych celów zawodowych i prywatnych
Wykorzystanie wiedzy o celach w efektywnym gospodarowaniu czasem
Formułowanie celu a realizacja. Co przeszkadza w wykonaniu planu?
3.Analiza własnej efektywności
Eliminowanie popełnianych błędów
Budowanie skutecznych planów działania na przyszłość