UML – analiza i modelowanie systemów informatycznych

Czas trwania –3 dni lub 6 dni (24h)

Informację o szkoleniu
W trakcie szkolenia kursant nabędzie umiejętności modelowania elementów i całości systemu z użyciem notacji UML. Uczestnik wykształci umiejętność samodzielnego określania miejsca i zakresu zastosowań notacji UML w projekcie informatycznym. Nabędzie zdolność umiejętności analizy systemu i rozwiązań ze względu na różne perspektywy realizacji systemu.

Proporcje wykład/warsztat: 60%/40%

Komu dedykowane jest szkolenie?
Analitykom systemowym i kierownikom zespołów programistów,
Osobom pełniących rolę architektów systemowych,
Osobom odpowiedzialnym za dokumentowanie i zbieranie wymagań,
Osobom zainteresowanym certyfikowaniem swoich umiejętności związanych z UML.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Mile widziana będzie umiejętność analitycznego myślenia, a  także pracy w systemie operacyjnym Microsoft Windows na poziomie średnio-zaawansowanego użytkownika. Przydatna będzie znajomość podstaw technologii obiektowej.  Wcześniejszy udział w dowolnym projekcie informatycznym może okazać się bardzo pomocnym doświadczeniem.

Zalety szkolenia:
Zajęcia prezentują pełne spektrum zagadnień poruszanych w ramach notacji UML.
Szkolenie wstępnie przygotowuje do egzaminu UML Foundation.
W ramach zajęć, prezentowane są techniki i strategie realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektywności ich stosowania.

Zagadnienia
Wprowadzenie do UML2.5
Przypomnienie pojęć dotyczących analizy obiektowej
Główne elementy UML
Perspektywy rozwiązania informatycznego
Proces wytwórczy a notacja UML
Modelowanie procesów biznesowych w UML2.5
Pojęcie procesu biznesowego
Diagramy aktywności
Przypadki użycia Mapowanie i dokumentacja modelu biznesowego
Model i analiza wymagań
Zbieranie i dokumentowanie wymagań – wstęp
Modelowanie i weryfikacja wymagań
Modelowanie domeny
Pojęcie domeny rozwiązania
Diagram sekwencji
Diagram komunikacji
Wykładnie SOLID
Elementy SOLID
SOLID w praktyce
Analiza domeny
Klasy analityczne i karty CRC
Diagram maszyny stanu
Diagram zależności czasowych
Architektura rozwiązania – modelowanie, weryfikacja, analiza
Diagram komponentów
Diagram wdrożenia
Wzorce projektowe
Diagram przeglądu interakcji
Metamodel i zagadnienia zaawansowane
Rola i pojęcie metamodelu
MDA i MOF OCL i jego zakres zastosowań
Praktyczne zastosowania profili UML
Budowa standardu UML
Przegląd narzędzi umożliwiających modelowanie
Narzędzia komercyjne
Narzędzia na licencjach wolnych