Warsztaty CCNA

Czas trwania – 5 dni

Informacje o szkoleniu
Na warsztatach Cisco CCNA omawiane są poszczególne tematy od podstaw teoretycznych do praktycznej implementacji urządzeń Cisco. Same zagadnienia są uniwersalne, a poznaną wiedzę będzie można zastosować również w pracy z urządzeniami innych producentów.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim:
-administratorom i inżynierom sieci,
-pracownikom wsparcia technicznego,
-administratorom systemów.

Zagadnienia
Podstawy działania sieci komputerowych
Model sieciowy ISO/OSI
System operacyjny Cisco IOS
Wprowadzenie do sieci LAN
Opis warstwy łącza modelu TCP/IP
Praca na przełączniku
Wprowadzenie do warstwy internetu modelu TCP/IP , adresacji IPv4, podsieci
Opis warstwy transportowej i aplikacyjnej modelu TCP/IP
Poznanie funkcji routingu
Podstawowa konfiguracja routera Cisco
Opis procesu dostarczania pakietów
Diagnozowanie i rozwiązywanie podstawowych problemów w sieciach
Wprowadzenie do IPv6
Routing statyczny
VLAN-y i łącza trunk
Routing pomiędzy VLAN-ami
Wprowadzenie do protokołu routingu dynamicznego typu OSPF v2 i OSPF v3
Budowanie redundantnych przełączanych topologii
Poprawa redundancji sieci przełączanych za pomocą rozwiązania typu EtherChannel i warstwie 3
Technologie sieci WAN
Listy dostępu ACL
DHCP i NAT na routerach Cisco
Wprowadzenie do jakości usług QoS
Sieci bezprzewodowe oraz wykorzystanie kontrolerów sieci bezprzewodowych LAN (WLC)
Wprowadzenie do ewolucji sieci inteligentnych, do koncepcji programowalności sieci, SDN oraz opis inteligentnych rozwiązań do zarządzania siecią, takich jak Cisco DNA Center, SD-Access i SD-WAN
Konfiguracja podstawowych narzędzi do monitorowania systemu IOS
Zarządzanie urządzeniami Cisco
Wprowadzenie do zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa
Zabezpieczanie dostępu administracyjnego do urządzeń i Device Hardening