Wprowadzenie do systemów monitoringu Prometheus i Grafana

Czas trwania: 2 dni

Informacje o szkoleniu W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z oprogramowaniem do monitoringu Prometheus i Grafana.
Szkolenie ma formę warsztatów i ma na celu przedstawić instalacje i konfiguracje omawianego monitoringu w oparciu o systemy Debian Linux.
Na szkoleniu również zostaną poruszone sposoby monitoringu aplikacji uruchomionych w kontenerach.
Każdy z uczestników na czas trwania szkolenia dostaje swoją infrastrukturę wirtualną w chmurze publicznej na których są wykonywane ćwiczenia.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie jest dedykowane inżynierom którzy zajmują się systemami monitoringu,
programistom, oraz innym osobom zainteresowanym praktycznym wykorzystywaniem przedstawionych narzędzi.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest podstawowa znajomość:
– systemów Linux,
– podstawy konteneryzacji z wykorzystaniem narzędzia Docker,
– SSH – wszystkie ćwiczenia wykonywane są na zdalnych serwerach w chmurze publicznej poprzez klienta SSH.

Zagadnienia
Podstawy monitoringu
Wprowadzenie do Prometheus i omówienie architektury
Instalacja i konfiguracja Prometheus
Monitowanie serwerów
Monitorowanie kontenerów
Wprowadzenie do Dashboards
Tworzenie node exporter
Wprowadzenie do alertów
Wprowadzenie do Grafana
Instalacja i konfiguracja Grafana
Integracja Grafana i Prometheus
Ćwiczenia z instalacji i konfiguracji kompletnego systemu monitoringu w oparciu o systemy Debian Linux.

Wymagania sprzętowe
Każdy z uczestników powinien posiadać.
Laptop z systemem:
–Windows 10
–MacOS
–Linux np. Ubuntu
Zainstalowany klient OpenSSH