Wprowadzenie do systemów monitoringu TICK (Telegraf, InfluxDB, Kapacitor, Chronograf)

Czas trwania: 2 dni

Informacje o szkoleniu
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze stosem monitoringu TICK (Telegraf, InfluxDB, Chronograf, Kapacitor) dostarczonym przez InfluxData.
Szkolenie ma formę warsztatów i ma na celu przedstawić instalacje i konfiguracje omawianego monitoringu w oparciu o systemy Debian Linux. Na szkoleniu również zostaną poruszone sposoby monitoringu aplikacji uruchomionych w kontenerach.
Każdy z uczestników na czas trwania szkolenia dostaje swoją infrastrukturę wirtualną w chmurze publicznej na których są wykonywane ćwiczenia.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie jest dedykowane inżynierom którzy zajmują się systemami momonitoringu, programistom, oraz innym osobom zainteresowanym praktycznym wykorzystywaniem przedstawionych narzędzi.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest podstawowa znajomość:
-systemów Linux,
-podstawy konteneryzacji z wykorzystaniem narzędzia Docker,
-SSH – wszystkie ćwiczenia wykonywane są na zdalnych serwerach w chmurze publicznej poprzez klienta SSH.

Zagadnienia
Podstawy monitoringu
Wprowadzenie do TICK
Instalacja i konfiguracja w systemie Debian:
-InfluxDB
-Telegraf
-Chronograf
-Kapacitor
Wprowadzenie do InfluxQL i eksploracja InfluxDB
Wprowadzenie do Tick script i tworzenie alertów w Kapacitor
Tworzenie wizualizacji za pomocą Chronograf
Ćwiczenia z instalacji i konfiguracji kompletnego systemu monitoringu w oparciu o systemy Linux Debian.

Wymagania sprzętowe
Każdy z uczestników powinien posiadać.
Laptop z systemem:
-Windows 10
-MacOS
-Linux np. Ubuntu
Zainstalowany klient OpenSSH