Wprowadzenie do systemu Linux

 

Czas trwania – 3 dni

Wprowadzenie

 • Krótki opis historii systemu.
 • Licencjonowanie (Open Source, licencja GPL).
 • Rodzaje dystrybucji, mini dystrybucje, dystrybucje komercyjne.
 • Zastosowania.
 • Poszukiwanie pomocy.

Praca w linii poleceń

 • Dostępne powłoki systemowe.
 • Powłoka bash.
 • Przypomnienie podstawowych komend.

Definiowanie środowiska pracy

 • Zmienne środowiskowe.
 • Definiowanie struktury katalogów dla nowych użytkowników.
 • Definiowanie ścieżek wyszukiwania poleceń.
 • Pliki konfiguracyjne powłoki.
 • Polecenia wbudowane (bulitins).

Strumienie, potoki i przekierowania

 • Omówienie strumieni, potoków i przekierowań.
 • Polecenia tee i xargs.

Podstawowe zarządzanie plikami i katalogami

 • Filesystem Hierarchy Standard (FHS).
 • Tworzenie, kopiowanie, przesuwanie, kasowanie plików i katalogów.
 • Użycie znaków specjalnych.
 • Wyszukiwanie plików według różnych kryteriów.
 • Listowanie, sprawdzanie wielkości.
 • Archiwizacja i kompresja plików.
 • Narzędzia do przeszukiwania systemu plików.

Linki twarde i symboliczne

 • Omówienie linków i ich zastosowań.
 • Tworzenie linków.
 • Kopiowanie plików a użycie linków.

Uprawnienia do plików i katalogów

 • Przypomnienie informacji o prawach i właścicielach plików i katalogów.
 • Modyfikacja własności i uprawnień do plików.
 • Uprawnienia specjalne.
 • Definiowanie uprawnień dla nowych plików i katalogów.

Zarządzanie użytkownikami i grupami

 • Dodawanie, modyfikowanie, usuwanie użytkowników i grup.

Edycja plików tekstowych przy użyciu programu vi

 • Omówienie programu „vi”.
 • Komendy do nawigacji i edycji.

Przetwarzanie tekstu

 • Omówienie standardowych narzędzi służących do przetwarzania tekstu.
 • Przetwarzanie plików i strumieni tekstowych przy użyciu omówionych narzędzi.

Procesy

 • Czym jest proces?
 • Uruchamianie procesów w tle i na pierwszym planie.
 • Kontynuacja pracy procesu po wylogowaniu użytkownika.
 • Monitorowanie procesów.
 • Przesyłanie sygnałów do procesów.
 • Czym jest priorytet wykonania procesu?
 • Zarządzanie priorytetami.

Zarządzanie pakietami oprogramowania przy pomocy rpm i yum

 • Instalacja, aktualizacja i odinstalowanie.
 • Wyszukiwanie pakietów spełniających określone kryteria.
 • Wyświetlanie informacji o danym pakiecie.

Instalacja programów ze źródeł

 • Przygotowanie kompilacji.
 • Kompilacja programów.
 • Automatyzacja procesu kompilacji.
 • Instalacja.

Jądro systemu (Kernel)

 • Wersje jądra.
 • Modyfikacja parametrów jądra.
 • Instalacja / Aktualizacja jądra
 • Moduły jądra.

Poziomy pracy systemu, restart i zamykanie systemu

 • Omówienie poziomów pracy systemu Linux.
 • Ustawianie domyślnego poziomu pracy systemu.
 • Przełączanie pomiędzy poziomami.
 • Restart/zamykanie systemu oraz poprawne zamykanie procesów.
 • Wysyłanie komunikatów do użytkowników.
 • Skrypty startowe i ich priorytety.
 • Zmiana poziomu pracy systemu z poziomu bootloader’a.
 • Proces naprawy systemu.
 • Sprawdzanie błędów na dyskach podczas uruchamiania systemu.

Ustawienia narodowe

 • Definiowanie ustawień narodowych.
 • Strefa czasowa.
 • Strona kodowa.

Partycje i system plików

 • Zasady podziału dysku na partycje.
 • Narzędzia do partycjonowania dysku.
 • Rodzaje systemów plików.
 • Tworzenie systemu plików i przestrzeni wymiany.
 • Manualne montowanie systemów plików.
 • Automatyczne montowanie systemów plików.
 • Naprawa systemu plików.

Obsługa urządzeń

 • Wprowadzenie do obsługi urządzeń w systemie Linux.
 • Włączanie i wyłączanie urządzeń.
 • Narzędzia do wyświetlania informacji o sprzęcie.