Warsztaty Zarządzania Zmianą w zespołach IT – Zobaczyć całego słonia- Szkolenie zdalne

Informacje o szkoleniu
Warsztaty Zarządzania Zmianą w zespole IT odbywają się w formie zajęć interaktywnych i składają się z dwóch modułów.
Na każdy moduł przewidziane jest 240 minut w formie warsztatów poprzedzonych krótką częścią teoretyczną + 60 minut w formie indywidualnych konsultacji z trenerem w czasie ustalonym z prowadzącym. Ze względu na ilość materiału, każda część szkolenia przeprowadzona jest w oddzielnym dniu, co pozwala na usystematyzowanie wiedzy.

Warsztaty przeprowadzane są w formie zdalnej, w małych grupach do 6 osób.

Czas trwania
1 moduł  – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.
2 moduł  – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.

Uczestnicy szkolenia zrozumieją celowość zmiany oraz będą wiedzieli jak zarządzać sobą i ludźmi w procesie wdrażania zmian na bazie poprawnej komunikacji i otwartej współpracy.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Liderom zespołów IT,
Team Leaderom zespołów programistycznych,
Kierownikom projektów informatycznych,
Osobom przymierzającym się do objęcia funkcji zarządzania zespołem informatycznym lub projektem,
Osobom pracującym w zespołach projektowych będących ambasadorami zmian w organizacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

  • Właściwie rozumienie specyfiki i ról procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian w organizacji,
  • Zastosowanie w praktyce wypracowanych strategii i taktyk przygotowania zespołów do zmian,
  • Stosowanie metod i technik skutecznego komunikowania zmian w zespołach i całej organizacji,
  • Zmniejszenie oporu wobec zmian, zapobieganiem konfliktom oraz wzmacnianie gotowości i otwartości pracowników i zespołów wobec zmian,
  • Nabycie umiejętności zarządzania zmianą na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym.

Zagadnienia

Moduł I – 1 dzień – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Zarządzanie procesem zmian
Uczestnicy zmian w organizacji
Agenci zmian (odpowiedzialni za przeprowadzenie), sponsorzy, menadżerowie, specjaliści, konsumenci zewnętrzni
Wpływ grup formalnych i nieformalnych na zmiany
Zarządzanie procesem zmian w firmie
Model procesu zmian w firmie
Czynniki sukcesu zmiany
Analiza sprawności organizacji w procesie zmian
Uwarunkowania wdrożenia projektu zmiany
Komunikacja w procesie zmian
Dobór kanałów i form komunikacji
Bariery w komunikacji
Manipulowanie informacją – efekt plotki

Moduł II – 2 dzień – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Zarządzanie reakcjami na zmianę
Reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
Przełamywanie oporów wobec zmian, motywowanie, satysfakcja.
Grupy wsparcia i grupy oporu
Analiza pola sił w procesie zmiany
Emocjonalne aspekty zmiany