Zarządzanie Zmianą

Czas trwania – 16 godzin (2 dni szkoleniowe)

 

Informacje o szkoleniu
Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie, że „najbardziej stałą rzeczą na świecie jest… ciągła zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak dostosować się do zmiany oraz nabycie umiejętności aktywnego przetrwania tych trudnych, stresujących, a często kryzysowych sytuacji. Jak radzić sobie z procesem zmiany, ryzykiem i poczuciem niepewności aby ten proces przejść jak najbardziej konstruktywnie zarówno osobiście, jak i w zespole oraz firmie. Uczestnicy szkolenia zrozumieją celowość zmiany oraz będą wiedzieli jak zarządzać sobą i ludźmi w procesie wdrażania zmian na bazie poprawnej komunikacji i otwartej współpracy.

 

Komu dedykowane jest szkolenie?
Kierownikom projektów, liderom zespołów oraz osobom pracującym w zespołach projektowych będących ambasadorami zmian w organizacji.

 

Umiejętności po szkoleniu
Właściwie rozumienie specyfiki i ról procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian w organizacji,
Zastosowanie w praktyce wypracowanych strategii i taktyk przygotowania zespołów do zmian,
Stosowanie metod i technik skutecznego komunikowania zmian w zespołach i całej organizacji,
Zmniejszenie oporu wobec zmian, zapobieganiem konfliktom oraz wzmacnianie gotowości i otwartości pracowników i zespołów wobec zmian,
Nabycie umiejętności zarządzania zmianą na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym.

 

Zagadnienia
Inicjowanie zmian organizacyjnych
Zewnętrzne i wewnętrzne przesłanki zmian
Biznesowe determinanty zmian organizacyjnych
Planowanie zmian w organizacji
Strategia przeprowadzania zmian
Utrwalenie nowego porządku w organizacji
Analiza potencjalnych źródeł ryzyka dla realizacji procesu zmiany
Uczestnicy zmian w organizacji
Agenci zmian (odpowiedzialni za przeprowadzenie), sponsorzy, menadżerowie, specjaliści, konsumenci zewnętrzni
Wpływ grup formalnych i nieformalnych na zmiany
Zarządzanie procesem zmian w firmie
Model procesu zmian w firmie
Czynniki sukcesu zmiany
Analiza sprawności organizacji w procesie zmian
Uwarunkowania wdrożenia projektu zmiany
Komunikacja w procesie zmian
Dobór kanałów i form komunikacji
Bariery w komunikacji
Manipulowanie informacją – efekt plotki
Zarządzanie reakcjami na zmianę
Reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
Przełamywanie oporów wobec zmian, motywowanie, satysfakcja.
Grupy wsparcia i grupy oporu
Analiza pola sił w procesie zmiany
Emocjonalne aspekty zmiany