Monitorowanie systemów przy użyciu Grafana, Prometheus i Thanos oraz Loki

Czas trwania: 3 dni

Szkolenie jest w języku polskim.

Wersja angielska – english version

Szkolenie dostępne jest zarówno w formie zdalnej jak i stacjonarnej.

Poziom podstawowy 

Informacje o szkoleniu:
W trakcie szkolenia uczestnik zostaje zaznajomiony z Prometheusem, komponentami Thanos jak również eksporterami, które to
służą do monitoringu aplikacji i serwerów. Zostają przybliżone mu narzędzia Grafana Loki i Promtail – wykorzystywane do agregacji
logów z aplikacji i serwerów. Kursant zapoznaje się z Grafaną – oprogramowaniem do analityki i interaktywnej wizualizacji danych.
Podczas zajęć każdy uczestnik ma dostęp do infrastruktury w chmurze publicznej, na których są wykonywane ćwiczenia.
Szkolenie ma formę warsztatów i ma na celu przedstawić instalacje i konfiguracje omawianego monitoringu w oparciu o systemy
Debian Linux oraz klaster Kubernetes.

Forma szkolenia – Warsztaty
95%  czasu szkolenia poświęcone jest wykonywanie zadań podczas workshop-ów.
5 %  – czasu szkolenia to  teoretyczne wprowadzenie do wykonywanych labów.

Parę informacji o samych narzędziach – kliknij 

Komu dedykowane jest nasze szkolenie ?
Szkolenie jest dedykowane:
– inżynierom, zajmującym się systemami monitoringu,
– programistom,
– innym osobom zainteresowanym praktycznym wykorzystywaniem przedstawionych narzędzi.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagane są:
– podstawowa znajomość systemów Linux: wykonywanie poleceń w terminalu,
– podstawy konteneryzacji z wykorzystaniem narzędzia Docker,
– SSH – wszystkie ćwiczenia wykonywane są na zdalnych serwerach w chmurze publicznej z wykorzystaniem klienta SSH.

Zagadnienia:
I Dzień
1.Wprowadzenie do systemu monitoringu Prometheus:
Instalacja i weryfikacja działania na serwerze w chmurze publicznej,
Uruchomienie Prometheus jako usługi.
2.Wprowadzenie do konfiguracji Prometheus:
Zapoznanie się z panelem kontrolnym,
Instalacja kilku Node-Exporter na lokalnym i zdalnym serwerach.
3.Prometheus i język zapytań PromQL:
Wprowadzenie do PromQL,
Wyrażenia regularne,
Typy danych w PromQL,
Zaawansowane zapytania PromQL.
4.Tworzenie własnych metryk ze skomplikowanych zapytań i zapisywanie ich jako Recording Rules.
5.Alerty i Prometheus:
Wprowadzenie,
Tworzenie Alerting rules,
Instalacja Alert Manager,
Wysyłanie powiadomień przez SMTP.
6.Prometheus i protokół SNMP:
Monitoring serwerów przez protokół SNMP.
7.Monitorowanie certyfikatów SSL za pomocą node-cert-exporter.
8.Monitorowanie końcówek za pomocą blackbox-exporter.
9.Prometheus i Thanos:
Wprowadzenie do Thanos,
Thanos z punktu widzenia użytkownika,
Thanos i setup HA (ang. High Availability).

II Dzień 
1.Wprowadzenie do Grafana.
2.Instalacja Grafana.
3.Wprowadzenie do tworzenia wykresów: Graph, Stat, Gauge, Bar Gauge, Table i Logs Panels.
4.Konfiguracja Data Source i wyświetlanie danych w Grafana:
MySQL,
Prometheus
Zabbix
ElasticSearch
5.Instalacja dashboardów w Grafana
6.Wprowadzenie do Loki i Promtail:
Konfiguracja i PromQL w Grafanie
Dodatkowe logi w Loki jak konfigurować
Konfiguracja Data Source – Loki

III Dzień 
1.Konfiguracja Annotation Queries i łączenie paneli grafami i logami.
2.Konfiguracja: Dynamic Dashboard Variables, Dynamic Tables.
3.Konfiguracja alertów.
4.Kopiowanie,backup i odtwarzanie dashboardów.
5.Zarządzanie użytkownikami.
6.Monitoring K8s za pomocą Prometheus
Konfiguracji monitoringu aplikacji
Tworzenie dashboardów dla aplikacji
Wyświetlanie logów z aplikacji w Grafana

Jakie korzyści daje szkolenie?
Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie posiadał wiedzę z zakresu:
1. Architektury ekosystemu Prometheus, Thanos, Grafana i Loki,
2. Dostępnych metryk w Prometheus,
3. Podstaw języka PromQL co przełoży się na efektywne wykonywanie odpowiednich zapytań np. do wizualizacji metryk w Grafana,
4. Podstaw Thanos.
Ponadto dowie się w jaki sposób:
5.Współpracuje Thanos z Prometheus tak aby łatwo korzystać z rozbudowanych systemów monitoringu,
6.Zbierać metryki z różnych systemów np. baz danych, systemów operacyjnych z użyciem eksporterów,
7.Z integrować kod swojej aplikacji z Prometheus wykorzystując dostępne biblioteki dla różnych języków programowania oraz framework-ów.
Jak również nauczy się:
8. W Grafanie tworzyć efektywne wizualizacje metryk, które pomogą rozwiązywać problemy związane z działaniem systemów i aplikacji,
9. Po przez ćwiczenia związane z Loki – praktycznego sposobu agregowania logów z aplikacji i systemów, a także jak integrować je w Grafana.

Wymagania sprzętowe i środowiskowe
Każdy z uczestników powinien posiadać.
1.Laptop z systemem:
●Windows 10
●MacOS
●Linux np. Ubuntu
2.Zainstalowany klient OpenSSH
3.Ćwiczenie są prowadzone na infrastrukturze w chmurze publicznej. Należy upewnić się, że uczestnicy będą mogli połączyć się do niej z sieci
firmowej z użyciem protokołów: SSH, HTTP i HTTPS.

W przypadku szkolenia zdalnego – dodatkowy monitor mile widziany:)

Jesteś zainteresowany szkoleniem?
Kliknij poniżej
KONTAKT